Heidi Danielson

ML
Specialist i ortopedi och traumatologi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors, Finland.

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Proteskirurgi; höft och knä. På mottagningen behandlar jag alla allmänortopediska besvär hos vuxna.

Utbildning

Specialist i ortopedi och traumatologi 2015
Medicine licentiat 2005

Arbetsanställningar

HUS Pejas sjukhus, endoprotesenheten        2015 – 2017
HUS Jorv, Pejas och Tölö sjukhus                  2010 – 2015
Sjukhuset Orton, endoprotesenheten             2008 – 2009
Mäntsälä hälsocentral och arbetshälsovård    2006 – 2007
HUS Mejlans och Maria sjukhus, GE-kirurgi   2005

Specialintressen inom yrket

Mitt intresse för proteskirurgi väcktes redan i ett tidigt skede under specialiseringsperioden och min dåvarande korta tidsbundna anställning som sjukhusläkare på Ortons endoprotesenhet, kom att förlängas till en två år lång praktik. Proteskirurgi är ett intressant och skapande yrkesområde bl.a. i och med att det krävs både noggrannhet och å andra sidan individuell planering.

Ett av mina specialintressen är ledbesvär hos hemofilipatienter. Jag idkar forskning om hemofilipatienters protesoperationer vid Sjukhuset Orton, dit ortopedisk vård av hemofilipatienter har koncentrerats ända sedan 70-talet.

I vården av hemofilipatienter, liksom i vården av alla patienter, betonas multiprofessionellt kunnande och teamarbete, vilket på Orton är på en exceptionellt bra nivå. Patienterna vårdas inte enbart rent professionellt, utan även med känsla. Man konsulterar; samarbetet mellan olika specialområden är starkt och kommunikationen fungerar bra.

Jag har haft privatmottagning sedan 2008, först som allmänläkare och senare som specialistläkare. Jag anser att möjligheten att välja vårdande läkare är en fördel för patient-läkarrelationens utveckling och i och med det även för en lyckad vård i sin helhet.

Publikationer

Total joint replacement in inhibitor-positive haemophilia: Long-term outcome analysis in fifteen patients. Danielson H, Lassila R, Ylinen P, Yrjönen T. World J Orthop. 2017 Oct 18;8(10):777-784. doi: 10.5312/wjo.v8.i10.777.

Danielson H, Kokkola A, Kiviluoto T, Sirén J, Louhimo J, Kivilaakso E, Puolakkainen P.: Clinical Outcome after D1 vs. D2-3 Gastrectomy for treatment of Gastric Cancer. Scand J Surg 2007; 96:35-40.

Kokkola A, Sipponen P, Arkkila P, Danielson H, Puolakkainen P: Does the eradication of Helicobacter pylori delay the diagnosis of gastric cancer?Scandinavian Journal of Gastroenterology, Jan 2008, Vol. 43, No. 12, p. 1456-1460.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är FPA-ersättningsgilla.