Ultraljudsundersökning av hjärtat

En ultraljudsundersökning av hjärtat ger värdefull information om hjärtats strukturer och funktion. Ultraljudsundersökningen görs i samband med läkarmottagningen eller vid en separat avtalad tidpunkt som poliklinisk undersökning.

Ultraljudsundersökningen görs genom att man för en ultraljudssensor över bröstkorgen. Undersökningen görs med patienten i liggande ställning, ofta något vänd åt vänster sida. Undersökningen avger ingen strålning, värme eller andra obehagliga känslor. Undersökningen kan utföras trots andra sjukdomar eller graviditet. En vanlig ultraljudsundersökning av hjärtat kräver inga förberedelser av patienten.

Vid ultraljudsundersökningen av hjärtat undersöker man hjärtats strukturer och storlek. Undersökningen ger information om hjärtats pumpförmåga och var eventuella störningar finns.

Genom en ultraljudsundersökning av hjärtat utreder man ofta hjärtats tillstånd även i anknytning till olika sjukdomar. En hjärtinfarkt kan efterlämna ett ärr som kan identifieras med ultraljud. Orsaken till och svårighetsgraden av hjärtsvikt framgår också ofta vid ultraljudsundersökningen. Strokepatienter genomgår ofta en ultraljudsundersökning av hjärtat för att utreda om hjärtat har avvikande strukturer, till exempel blodlevringar, där den ”propp” som har orsakat stroken kan ha sitt ursprung. Vid svår infektion kan hjärtklaffarna vara inflammerade (endokardit), vilket konstateras med ultraljudsundersökning. Om patienten har fått en konstgjord klaff på grund av ett klaffel, kan klaffens funktion utvärderas upprepade gånger med ultraljud. Vid uppföljning av medfödda hjärtfel är ultraljudsundersökningen oersättlig.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om våra tjänster eller boka tid på Ortons kundservice per telefon +358 9 4748 2705 eller boka tid via webbtidsbokningen. Vår kontak­tin­for­mation och våra öppet­tider får du här.