Jyri Lepistö

MD
Specialist på ortopedi och traumatologi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors, Finland.

Välkommen till min mottagning

Välkommen till min mottagning.

Min speciella expertis

Proteskirurgi: höftledsoperationer, knäledsoperationer; andra ortopediska operationer av nedre extremitet

Utbildning

eMBA-examen 2012
Special­kom­petens i protes­ki­rurgi 2006
Medicine doktor 1996
Specia­list­läkare i ortopedi och trauma­tologi 1995
Specialist på kirurgi 1993
Medicine licentiat 1986

Priser

20 min 145 €
30 min 157 €
45 min 236 €
60 min 314 €