Purentahäiriöiden hoito

Purentaelimistön toimintahäiriöt (temporomandibular disorders, TMD) on yhteisnimitys leukanivelten, puremalihasten, hampaiston ja niihin läheisesti liittyvien kudosten sairaus- ja kiputiloille sekä toimintahäiriöille.  

TMD:n tavallisimpia oireita ovat

  • leukaniveläänet
  • leukanivelten tai puremalihasten kipu
  • suun rajoittunut avautuminen
  • alaleuan liikehäiriöt.

TMD-oireita voivat olla myös päänsärky, kasvokipu, korvakipu. Toisinaan oireina voi olla kivut kielessä, ikenissä, hampaissa, kurkun kiristys, palan tunne kurkussa, äänen tuoton ongelmat ja niska-hartiaseudun lihassäryt. 

TMD-vaivat ovat yleisiä, ja ne ovat hammassäryn jälkeen tavallisin pään alueen kiputila, jonka takia potilas hakeutuu hoitoon. TMD-vaivoja esiintyy naisilla 3–4 kertaa enemmän kuin miehillä, ja ne ovat yleisimpiä 35–50 vuoden iässä.  

Miten purentahäiriöitä hoidetaan? 

TMD:n hoidon ennuste on yleensä hyvä. Hoidon kulmakiviä ovat

  • purentakiskon hankkiminen
  • kipulääkkeiden riittävä käyttö
  • potilaan ohjaus
  • omahoito-ohjeiden antaminen. 

Lisäksi suositellaan alaleuan liikeharjoituksia ja manuaalisia käsittelyitä ja kognitiivisia hoitomuotoja. Tarvittaessa voidaan konsultoida Ortonin kipuklinikan asiantuntijoita. 

Purentahäiriöiden hoito on parhaimmillaan moniammatillista ja kokonaisvaltaista.  Fysioterapiassa purentahäiriöitä hoidetaan eri tavoin. Manuaalisista käsittelyistä mm. faskiamanipulaatioOMT- ja Maitland-terapia sekä lymfaterapia tuottavat hyviä tuloksia. Akupunktiota käytetään lääkkeettömänä kivunhoitona ja puremalihasten rentoutukseen.  

Hoitokokonaisuudessa voidaan hyödyntää myös esim. sovelletun rentouden menetelmää fysioterapiassa tai mindfullnesin keinoja psykologin vastaanotolla. Unen ergonomiaa voi opetella yhteistyössä toimintaterapeutin kanssa. 

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika puheli­mitse 09 4748 2705 tai nettia­jan­va­rauksen kautta.

Ortonin yhteystiedot