Rytmihäiriön katetrihoito eli katetriablaatio

Rytmihäiriön katetrihoito eli katetriablaatio tarkoittaa sydämen sisältä tapahtuvaa rytmihäiriötä aiheuttavan sähköisen rakenteen poistamista.

Mitä katetriablaatiossa tapahtuu?

Hoitoinstrumentti, ablaatiokatetri, viedään verisuonia myöten sydämen sisällä rytmihäiriötä tuottavaan kohtaan sydämen seinämässä. Tähän alueeseen kohdistetaan katetrin kärjen kautta radiotaajuista sähkövirtaa. Tämä aiheuttaa sydämen seinämään tarkoin säädettävissä olevan pistemäisen hoitoarven, joka estää rytmihäiriön.

Milloin katetriablaatio tehdään?

Katetriablaatio tehdään, kun rytmihäiriöstä on potilaalle haittaa tai jos rytmihäiriö arvioidaan vaaralliseksi. Päätöksen ablaatioon ryhtymisestä tekee rytmihäiriöiden hoitoon erikoistunut kardiologi. Hoidettavia rytmihäiriöitä ovat mm. supraventrikulaarinen takykardia, eteislepatus, eteisvärinä ja kammiotakykardia. Katetriablaatiota edeltää aina elektrofysiologinen tutkimus.

Toimenpide paikallispuudutuksessa

Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa. Esilääkkeenä annetaan rentouttavaa ja rauhoittavaa lääkettä. Näitä annostellaan tarvittaessa lisää toimenpiteen aikana. Hoitopolttojen tuottama kipu estetään tehokkaalla suonensisäisesti annettavalla kipulääkityksellä, joka myös rauhoittaa ja aiheuttaa usein kevyen unen.

Hoitaja asettaa tutkimuksen alussa kanyylin kämmenselän laskimoon nestetiputusta varten. Tätä kautta annetaan myös rentouttavaa lääkettä. Rintakehälle kiinnitetään elektrodit jatkuvaa sydänkäyrän rekisteröintiä varten. Tutkimus tehdään nivustaipeen verisuonten kautta, joten alueella olevat ihokarvat ajellaan pois.

Oikean nivustaipeen iho puudutetaan ja verisuoniin asetetaan muoviset suoniventtiilit. Näiden kautta pehmeät ja taipuisat tutkimus- ja hoitokatetrit ohjataan sydämeen röntgenläpivalaisun avulla. Katetrien avulla selvitetään ensin, mistä sydämen rytmihäiriö johtuu. Tätä tutkimusvaihetta kutsutaan elektrofysiologiseksi tutkimukseksi.

Hoitokohde riippuu rytmihäiriön aiheuttavasta rakenteesta. Joskus hoitokohteen tarkka paikantaminen saattaa vaatia erikoisvälineitä (CARTO®-, EnSite®-, Stereotaxis®), mikä yleensä edellyttää toista toimenpidettä. Jos katetrihoidon epäillään haittaavan sydämen normaalia johtoradan toimintaa, voidaan hoitovaikutus tehdä sähkövirran sijasta jäädyttämällä. Katetri viedään paikalle vastaavalla tavalla. Jäädyttäminen ei aiheuta kipua. Toimenpide kestää kahdesta tunnista neljään tuntiin.

Toimenpiteen komplikaatiot

Katetriablaatioon liittyvien vaarallisten komplikaatioiden riski on pieni. Verisuonten pistokohtien verenvuoto saattaa toisinaan pitkittää toipumista muutamilla päivillä ja saattaa joskus vaatia leikkaushoitoa. Vuotoriskiä lisäävät suonten poikkeava sijainti, verisuonten kalkkeutuminen, ylipaino ja veren hyytymistä vähentävä lääkitys. On erittäin harvinaista, joskin mahdollista, että sydän tai sen oma sähkörata vaurioituisi toimenpiteessä.

Kotiutus ja jälkiseuranta

Kotiutus tapahtuu joko toimenpideiltana tai seuraavana päivänä.  Sairaalaseurantaa saatetaan joutua pidentämään yksilöllisistä syistä johtuen. Joskus tarvitaan vuodelepoa seuraavaan aamuun asti. Toimenpidettä seuraavana päivänä voi kävellä normaalisti. Autolla saa ajaa vasta kotiutusta seuraavana päivänä. Ponnisteluja ja kippurassa istumista on syytä välttää 1-2 viikon ajan. Ohjeet muusta seurannasta ja lääkityksestä annetaan ennen kotiutumista.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Hoitotiedustelut ja -varaukset: toimenpidetiimi puh. 09 47482704
Vastaanottojen ajanvaraus ja asiakaspalvelu puh. 09 4748 2705

Nettiajanvaraus

Ortonin yhteystiedot

Lue lisää  Terveyskylän sivuilta sydänsairauksista ja niiden hoidosta