Munuais- ja virtsakivien murskaushoito (ESWL)

Munuais- ja virtsakivien murskaushoito ESWL-toimenpide tarkoittaa virtsatie- ja munuaiskivien hajotusta.

Virtsatiekivien murskaushoito käytännössä

Ennen munuais- ja virtsakivien murskaushoito ESWL-toimenpidettä annetaan esilääkitys ja toimenpiteen aikana kipulääkitystä suonensisäisesti. Munuaiskivien hoidon yhteydessä laitetaan usein virtsatiekatetri.

Potilas on toimen­piteen aikana joko selällään tai vatsallaan. Toimen­piteen onnis­tu­mi­seksi on tärkeää olla liikku­matta, koska elekt­ro­mag­neet­ti­sesti aikaan­saatu iskuaalto on kiveen osuessa läpimi­taltaan vain 5 mm.

Kivi paikan­netaan läpiva­laisun tai ultra­äänen avulla ja hajotetaan niin pieniksi, että muruset mahtuvat poistumaan virtsan mukana. Kivi ei hajoa aina kerralla riittä­västi (johtuen kiven/​kivien ominai­suuk­sista: koko, sijainti, määrä, koostumus), jolloin tarvitaan uusi toimenpide 1-2 viikon kuluttua. Joskus voidaan joutua jatkossa tekemään jäännös­kivien hajotus virtsa­teiden tähys­tyksen yhtey­dessä.

Vasta-aiheita toimenpiteelle ovat mm.

  • raskaus
  • hoitamattomat vuotohäiriöt
  • tauottamaton verenohennuslääkitys (myös Omega-3 tuotteiden käyttö)
  • akuutit tulehdukset
  • hoitamaton verenpainetauti
  • suurten valtimoiden pullistumat
  • kasvaimet sekä
  • kohdistusta estävät tukirangan epämuodostumat ja merkittävä lihavuus.

Toimenpiteen kesto

ESWL -toimenpide kestää noin tunnin, jonka jälkeen vointia seurataan yleensä noin kahden tunnin ajan. Toimen­pi­teiden kestossa on eroja, joten on varattava riittä­västi aikaa. Lääki­tyksen vuoksi autolla ajaminen on kielletty toimen­pi­de­päivänä.

Toimen­piteen jälkeisinä päivinä kiven­mu­rujen liikkuessa ja poistuessa saattaa esiintyä kipuja. Kiireet­tömien munuais­kivien hoitoa ei kannata aloittaa esimer­kiksi ennen lomamatkaa tai muuta tärkeää menoa.

Toipuminen ja jälkioireet

Jälkioi­reena esiintyy lähes poikkeuk­setta kiven hajoa­miseen liittyvää verivirt­sai­suutta toimen­pi­de­päivänä sekä mahdol­li­sesti myöhemmin poistuviin muruihin liittyen. Murut saattavat myös aiheuttaa kipuja.

Kivien murskauksen jälkeen voit liikkua ja syödä normaa­listi. Kiven­murut poistuvat virtsan mukana, minkä vuoksi runsas juominen on tärkeää.

Sairaus­loman tarve on normaa­listi toimen­pi­de­päivä. ESWL-toimen­piteen tulos tarkis­tetaan röntgen­kuvan avulla useim­miten viikon – kuukauden kuluttua.

Toimen­pi­de­käyn­nillä saat tarkemmat jälki­hoito-ohjeet.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Hoitotiedustelut ja -varaukset: toimenpidetiimi puh. 09 47482704
Vastaanottojen ajanvaraus ja asiakaspalvelu puh. 09 4748 2705

Nettiajanvaraus

Ortonin yhteystiedot

Hyödyllisiä linkkejä

Yliopis­to­sai­raa­loiden ylläpitämässä Terveyskylän Miestalo-nettisivuilla on hyödyl­listä tietoa munuais- ja virtsakivistä.