Tietoa hoitopalveluista

Vastaanottopalvelut

Tervetuloa kokeneiden erityisasiantuntijoiden vastaanotolle.
Ortonin ja HYKSin yksityissairaalan yhdistymisen myötä tarjoamme asiantuntijoiden vastaanottoja Ortonin Ruskeasuolla sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi myös HUSin sairaaloissa pääkaupunkiseudulla.

Vastaanottoajan voi varata

Kaikilla asiantuntijoilla ei ole aikoja nettiajanvarauksessa, joten niitä kannattaa kysellä myös puhelimitse.

Sopivaa vastaanottoaikaa varatessa on hyvä tiedostaa, että varsinaisen potilaan tutkimiseen ja ohjeistukseen käytettävän potilasajan jälkeen lääkäri tekee vielä tarvittavat selvitys- ja kirjaustyöt kyseisen ajan puitteissa.

Huom: Kelan korvauskäytännöt ovat muuttuneet Ortonissa. Osa palveluistamme ei ole enää kela-korvausten piirissä 15.1.2021 alkaen. Lisätietoa asiasta tästä.

Vastaanoton peruutus

Vastaanotto tulee peruuttaa viimeistään edellisenä päivänä klo 12. Peruuttamattomasta tai myöhästyneestä peruutuksesta Ortonilla on oikeus laskuttaa täysi hinta. Ohjeet ja lisätietoja tästä.

Etä- ja puhelinvastaanotot

Orton tarjoaa puhelin- ja etävastaanottoja lääkäreiden, psykologin, fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien ja sosiaalityöntekijöiden vastaanotoille. Lisätietoa tästä.

Fysio- ja toimin­ta­te­rapia sekä muut terapia­pal­velut

Tiedus­telut ja ajanva­raukset asiakas­pal­ve­lusta 09 4748 2705.
Avoinna ma-to 7.45-18 ja pe 7.45-16

Tutkimuspalvelut

Tuotamme tutkimuspalveluja Ortonin Ruskeasuon päätoimipaikan lisäksi HUSin tutkimusyksiköissä. Lisätietoja laboratoriopalveluista tästä ja kuvantamisen palveluista tästä.

Huom: Kelan 1.7.2020 tekemän päätöksen mukaan niistä palve­luista, jotka tuotetaan HUSin sairaa­loissa ei valitet­ta­vasti enää anneta Kela-korvauksia.

Toimenpiteet, leikkaukset, syövän hoito ja muut lääketieteelliset hoidot

Tarjoamme korkeatasoisia toimenpide- ja leikkauspalveluita, joissa yhdistyy pitkälle erikoistuneiden asiantuntijoidemme erikoisosaaminen sekä yliopistosairaalan turvallisuus.

Teemme polikliinisiä toimenpiteitä joko vastaanottokäynnin yhteydessä tai erillisessä toimenpidetilassa. Toimenpiteen tarve arvioidaan vastaanottokäynnin yhteydessä tai toisen lääkärin lähetteen perusteella.

Leikkaustoimenpiteet tehdään etukäteen sovittuna ajankohtana. Ortonin Ruskeasuolla sijaitsevassa sairaalassa tehdään pääosin ortopedista leikkaustoimintaa ja muita leikkauksia tarjoamme HUSin sairaaloissa kyseisen erikoisalan hoitoon erikoistuneessa klinikassa.

Leikkauksen tarve arvioidaan vastaanottokäynnin yhteydessä tai lähetteen ja tutkimustulosten perusteella. Leikkaukseen voi hakeutua myös muun kuin Ortonin lääkärin tutkimusten perusteella. Varsinaisen leikkauspäätöksen tekee kuitenkin aina Ortonin lääkäri.

Kirurgimme ja muut toimenpidelääkärimme ovat ehdottomia edelläkävijöitä alallaan maassamme.

Huom: Kelan 1.7.2020 tekemän päätöksen mukaan niistä palve­luista, jotka tuotetaan HUSin sairaa­loissa ei valitet­ta­vasti enää anneta Kela-korvauksia.

Katso hoitotiedusteluiden yhteystiedot.

Vuodeosastopalvelut – myös talon ulkopuolelta tuleville asiakkaille

Ortonin yksityinen vuodeo­sasto palvelee myös talon ulkopuolelta tulevia asiakkaita monissa hoivaan ja hoitoon liitty­vissä tarpeissa. Tarjoamme turval­lista ja ammat­ti­tai­toista palvelua silloin, kun sinä tai läheisesi tarvit­sette väliai­kaista apua arjen perus­toi­min­noissa tai lääkin­näl­listä ja hoidol­lista apua. Lisätietoja tästä.

Hinnat

Palvelujemme hintatiedot näet Hinnat-sivulta. Leikkaus- ja hoitopalveluissa määritämme yksilöllisen hinnan aina etukäteen. Kelan 1.7.2020 tekemän päätöksen mukaan ne palve­lut, jotka tuotetaan HUSin sairaa­loissa eivät valitet­ta­vasti ole Kela-korvausten piirissä.

Maksaminen

Ortonin Ruskeasuon toimipaikassa on kassa, joten hoidoista maksetaan paikan päällä.

HUSin sairaaloissa tapahtuvien vastaanotto, tutkimus- ja leikkaushoidoista lähetämme laskun joko etu- tai jälkikäteen, joten HUSissa sinun ei tarvitse varautua maksamaan paikan päällä.

Lisätietoa maksamisesta tästä.