Tietoa hoitopalveluista

Vastaanottopalvelut

Tervetuloa kokeneiden erityisasiantuntijoiden vastaanotolle.
Ortonin ja HYKSin yksityissairaalan yhdistymisen myötä tarjoamme asiantuntijoiden vastaanottoja Ortonin Ruskeasuolla sijaitsevan päätoimipaikan lisäksi myös HUSin sairaaloissa pääkaupunkiseudulla.

Vastaanottoajan voi varata

Kaikilla asiantuntijoilla ei ole aikoja nettiajanvarauksessa, joten niitä kannattaa kysellä myös puhelimitse.

Sopivaa vastaanottoaikaa varatessa on hyvä tiedostaa, että varsinaisen potilaan tutkimiseen ja ohjeistukseen käytettävän potilasajan jälkeen lääkäri tekee vielä tarvittavat selvitys- ja kirjaustyöt kyseisen ajan puitteissa.

Huom: Kelan korvauskäytännöt ovat muuttuneet. Osa palveluistamme ei ole enää Kela-korvausten piirissä. Lisätietoa asiasta tästä.

Vastaanoton peruutus

Vastaanotto tulee peruuttaa viimeistään edellisenä päivänä (ma-su) klo 12. Peruuttamattomasta tai myöhästyneestä peruutuksesta Ortonilla on oikeus laskuttaa täysi hinta palvelumaksuineen. Ohjeet ja lisätietoja tästä.

Etä- ja puhelinvastaanotot

Orton tarjoaa puhelin- ja etävastaanottoja lääkäreiden, psykologin, fysioterapeuttien, toimintaterapeuttien ja sosiaalityöntekijöiden vastaanotoille. Lisätietoa tästä.

Fysio- ja toimin­ta­te­rapia sekä muut terapia­pal­velut

Tiedus­telut ja ajanva­raukset asiakas­pal­ve­lusta 09 4748 2705.
Avoinna ma-to 7.45-18 ja pe 7.45-16.

Tutkimuspalvelut

Tuotamme tutkimuspalveluja Ortonin Ruskeasuon päätoimipaikan lisäksi HUSin tutkimusyksiköissä. Lisätietoja laboratoriopalveluista tästä ja kuvantamisen palveluista tästä.

Huom: Tutkimuspalvelumme eivät ole Kela-korvauksen piirissä.

Toimenpiteet, leikkaukset, syövän hoito ja muut lääketieteelliset hoidot

Tarjoamme korkeatasoisia toimenpide- ja leikkauspalveluita, joissa yhdistyy pitkälle erikoistuneiden asiantuntijoidemme erikoisosaaminen sekä yliopistosairaalan turvallisuus.

Teemme polikliinisiä toimenpiteitä joko vastaanottokäynnin yhteydessä tai erillisessä toimenpidetilassa. Toimenpiteen tarve arvioidaan vastaanottokäynnin yhteydessä tai toisen lääkärin lähetteen perusteella.

Leikkaustoimenpiteet tehdään etukäteen sovittuna ajankohtana. Ortonin Ruskeasuolla sijaitsevassa sairaalassa tehdään pääosin ortopedista leikkaustoimintaa ja muita leikkauksia tarjoamme HUSin sairaaloissa kyseisen erikoisalan hoitoon erikoistuneessa klinikassa.

Leikkauksen tarve arvioidaan vastaanottokäynnin yhteydessä tai lähetteen ja tutkimustulosten perusteella. Leikkaukseen voi hakeutua myös muun kuin Ortonin lääkärin tutkimusten perusteella. Varsinaisen leikkauspäätöksen tekee kuitenkin aina leikkaava lääkäri.

Kirurgimme ja muut toimenpidelääkärimme ovat ehdottomia edelläkävijöitä alallaan maassamme.

Huom: Leikkaukset ja hoidot, jotka tuotetaan HUSin sairaa­loissa eivät ole Kela-korvattavia. Orton Tenholantiellä tehtävät leikkaukset ovat pääsääntöisesti Kela-korvattavia lääkärinpalkkioiden osalta.

Katso hoitotiedusteluiden yhteystiedot.

Vuodeosastopalvelut – myös talon ulkopuolelta tuleville asiakkaille

Ortonin yksityinen vuodeo­sasto palvelee myös talon ulkopuolelta tulevia asiakkaita monissa hoitoon, hoivaan ja kuntoutukseen liitty­vissä tarpeissa. Tarjoamme turval­lista ja ammat­ti­tai­toista palvelua silloin, kun sinä tai läheisesi tarvit­sette väliai­kaista apua arjen perus­toi­min­noissa tai lääkin­näl­listä ja hoidol­lista apua. Lisätietoja tästä.

Palveluseteli

Tuotamme palveluita palveluseteliasiakkaille. Lisätietoa tästä.

Hinnat

Palvelujemme hintatiedot näet Hinnat-sivulta. Leikkaus- ja hoitopalveluissa määritämme yksilöllisen hinnan aina etukäteen. HUSin sairaa­loissa tuotetut palvelut eivät ole Kela-korvausten piirissä. Orton Tenholantien vastaanottopalveluista ja leikkauksista suuri osa on korvattavaa.
Lisätietoa asiasta tästä.

Palvelumaksu ja Kanta-maksu

Laskutamme palveluiden yhteydessä palvelu- ja Kanta-maksun.

Palvelumaksu kattaa hallinnollisia kustannuksia, joita Ortonille syntyy palveluiden tuottamisesta. Näitä ovat esimerkiksi ajanvarauspalvelut puhelimessa ja verkossa, tekstiviestipalvelut, toimipisteiden
asiakaspalvelu ja taloushallinto. Nämä kustannukset eivät sisälly lääkärinpalkkioon.

Kanta-maksulla katetaan Kelan Kanta-palveluiden tietojärjestelmäpalvelujen käyttömaksu. Tähän kokonaisuuteen kuuluu mm. sähköiset lääkemääräykset, potilastietojen valtakunnallinen arkistointipalvelu ja kansalaisen käyttöliittymä Omakanta.

Palvelu- ja Kantamaksun suuruuden voit tarkistaa hinnastosta.

Maksaminen

Ortonin Ruskeasuon toimipaikassa on kassa, joten päätoimipaikassamme Tenholantiellä annetuista palveluista maksetaan paikan päällä.
Toivomme asiakkaittemme käyttävän kortti- ja muita vastaavia maksuvälineitä. Huom. kassalla voi maksaa maksimissaan 500 € kokoisen summan käteisellä.

HUSin sairaaloissa tapahtuvien vastaanotto, tutkimus- ja leikkaushoidoista lähetämme laskun joko etu- tai jälkikäteen, joten HUSissa sinun ei tarvitse varautua maksamaan paikan päällä.

Lisätietoa maksamisesta tästä.