Lääkehoidon tarkistus LT

Lääkityksen tarkistus LT edistää lääkityksen turvallisuutta ja lääkehoidon onnistumista. Palvelun toteuttaa Lääkehoidon arviointikoulutuksen suorittanut farmaseutti.

Lopputuloksena asiakas saa varmuuden siitä, että hänen lääkityksensä on kunnossa ja että hän käyttää lääkkeitään oikealla tavalla. Tarkistuksesta asiakas saa kirjallisen yhteenvedon, jonka avulla saatu neuvonta on helppo muistaa. Palvelun toteuttaminen edellyttää asiakkaan kirjallista suostumusta ja ajan tasalla olevaa lääkelistaa.

Lääkityksen tarkistuspalvelulla selvitetään

  • ottaako asiakas oikeat lääkkeet oikealla tavalla ja oikeaan aikaan
  • ettei asiakkaalla ole käytössä kahta samaa lääkeainetta sisältävää valmistetta
  • reseptilääkkeiden lisäksi mahdolliset itsehoitolääkkeet sekä vitamiini -ja luontaistuotevalmisteet
  • samalla huomioidaan lääkkeiden soveltuvuus iäkkäille

Lääkityksen tarkistus LT -palvelu sisältää noin 30 min farmaseutin tapaamisen tai puhelimitse tehtävän etähaastattelun, jossa käydään läpi lääkitykseen liittyvät asiat. Tapaamisessa voi kysyä, keskustella lääkkeistä ja niihin liittyvistä mahdollisista huolista.

Palvelun hyödyt

  • asiakas voi varmistua, että hänen lääkkeensä sopivat yhteen ja osaa käyttää niitä oikein, jolloin lääkehoidon onnistuminen, teho ja hoitoon sitoutuminen paranevat
  • asiakas voi saada helpotusta ja neuvoja lääkkeistä johtuviin haittoihin, joita ovat esim. ummetus, ihon kuivuminen ja suun kuivuminen
  • lääkityksen tarkistuksesta tehdään ajantasainen lääkityslista ja sen voi näyttää hoitavalle lääkärille tai päivystyskäynnillä.

Lääkehoidon tarkistuspalvelun hinta

Lääkehoidon tarkistuspalvelu (LT) 88 €.
Hinta sisältää farmaseutin haastattelun sekä kirjallisen yhteenvedon (65 €), toimistomaksun (21 €) ja Kantamaksun (2€).

Kuinka arvioon hakeudutaan?

Varaa farmaseutille puhelimitse asiakaspalvelusta puh. 09 4748 2705 ja kerro haluavasi Lääkehoidon tarkistuspalveluun.

Hyödyllisiä linkkejä

Yliopis­to­sai­raa­loiden ylläpitämässä Terveyskylän Lääketalon-nettisivuilla on paljon hyödyl­listä tietoa lääkkeistä ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista.

Lue myös lääkehoidon kokonaisarvioinnista LHKA

Lue myös lääkehoidon arvioinnista LHA