Selkäleikkausten hoitotulokset

Selkäleikkauksissa on Ortonissa pitkät perinteet ja olemme toimineet aktiivisesti selkäkirurgian kehittäjänä Suomessa jo vuosikymmenien ajan.

Tavallisimpia selkäleikkauksiamme ovat mikroskooppiavusteinen välilevyn pullistuman poistoleikkaus, selkäydinkanavan ahtauman vapautus sekä selän luudutusleikkaukset. Sairaalassamme on pitkä kokemus vaativasta selkäkirurgiasta ja skolioosileikkauksista. Kroonisten kiputilojen hoidossa käytettäviä selkäydinstimulaattoreita olemme asentaneet sairaalassamme yli 20 vuoden ajan.

Selkäleikkauksiin liittyvät seurantatiedot ja hoidonlaadun tulokset

Pidämme tärkeänä potilaiden hoidonlaadun jatkuvaa arviointia ja seurantaa.

Selkäkirurgisista potilaista olemme keränneet seurantatietoja vuodesta 2010 alkaen. Ortonin selkärekisterin seurantatiedot pohjautuvat Ruotsin kansalliseen selkärekisteriin, joka mahdollistaa hoidon laadun vertailun Ruotsin selkäkirurgian tuloksiin. Ruotsin selkäkirurgian tulokset ovat kansainvälisesti tarkasteltuna huippuluokkaa. Selkäydinstimulaattorihoitoon liittyvä seurantarekisteri on toiminut sairaalassamme vuoden 2017 alusta alkaen.

Alla olevissa kaavioissa on verrattu yleisimpien selkäleikkauksiemme hoidon laadun tuloksia Ruotsin valtakunnallisen selkärekisterin vuosittain julkaistaviin tuloksiin.

Kivun aiheuttamaa toimintakyvyn haittaa on mitattu Oswestry Disability Indeksin (ODI) avulla, jossa 0-20 kuvaa enintään lievää haittaa ja yli 40 vaikeaa haittaa.

Taulukko alla:
Potilaan kokema kivun aiheuttama toimintakyvyn haitta välilevypullistumaleikkauksen jälkeen. Ortonin potilaiden kokema haitta on pienempi kuin ruotsalaisten kokema haitta 1-5 vuotta leikkauksen jälkeen. 

Kivun aiheuttama toimintakyvyn haitta (Oswestry index) lannerangan välilevypullistumaleikkauksen jälkeen. Vuonna 2012 leikatut potilaat.

 

Taulukko alla:
Potilastyytyväisyys välilevyn pullistumaleikkauksen jälkeen. Ortonin potilaat ovat tyytyväisempiä 1 vuoden kuluttua, yhtä tyytyväisiä 2 vuoden kuluttua ja selkeästi tyytyväisempiä 5 vuoden kuluttua leikkauksesta kuin ruotsalaiset potilaat.

Tyytyväisyys (%) leikkaustulokseen lannerangan välilevypullistumaleikkauksen jälkeen. Vuonna 2012 leikatut potilaat.

Taulukko alla:
Potilaan kokema kivun aiheuttama toimintakyvyn haitta selkäydinkanavan ahtauman vapautusleikkauksen jälkeen. Ortonin potilaiden kokema haitta on yhtä suuri tai hiukan vähäisempi ruotsalaisiin potilaisiin verrattuna.

Kivun aiheuttama toimintakyvyn haitta (Oswestry index) lannerangan selkäydinkanavan ahtauman vapautusleikkauksen jälkeen. Vuonna 2012 leikatut potilaat.

 

Taulukko alla:
Potilastyytyväisyys selkäydinkanavan ahtauman vapautusleikkauksen jälkeen. Ortonin potilaat olivat selkeästi tyytyväisempiä leikkaustulokseen ruotsalaisiin potilaisiin verrattuna.

Potilaiden tyytyväisyys (%) leikkaustulokseen lannerangan selkäydinkanavan vapautusleikkauksen jälkeen. Vuonna 2012 leikatut potilaat.