Tekonivelleikkaus

Orton on Suomen suurin yksityinen tekonivelleikkausten tuottaja. Suomen ensimmäinen lonkan kokotekonivel asennettiin Ortonissa 1967. Suomessa asennetaan vuosittain lonkan tekoniveliä noin 10 000 potilaalle ja polven tekoniveliä noin 12 000 potilaalle. Ortonin hoitotulokset ovat tutkitusti maamme kärkeä ja Ortonin asiakastyytyväisyydestä kertoo erinomainen asiakastyytyväisyys NPS-tulos, joka on viimeiseltä 6 kuukaudelta 9,5/10.

Tekonivelleikkaukset Ortonissa

Tutustu tekonivelleikkauksiin erikoistuneisiin asiantuntijoihimme

Milloin tekonivelleikkaus on tarpeellinen?

Tekonivelleikkauksen taustalta löytyy usein pitkään kestänyt nivelrikko, joka aiheuttaa potilaalle kipua, turvotusta, leposärkyä ja liikerajoitteita. Oireet voivat vaikuttaa myös jokapäi­väiseen elämään, heikentäen yöunta ja elämänlaatua. Tekoni­vel­leikkaus tulee harkit­ta­vaksi, kun omahoito ja lääkitys eivät enää riitä pitämään arkea haittaavia kipuja riittä­västi loitolla.

Lue lisää nivelrikosta

Tekonivelleikkauk­sella pyritään liikku­misen helpot­tu­miseen, kipujen vähen­tä­miseen, työ- ja toimin­ta­kyvyn sekä elämän­laadun paran­tu­miseen.

Miten tekonivelleikkauksen tarve selvitetään?

Tekonivelleikkauksen tarpeen toteaa hoitoon erikoistunut ortopedi. Potilaan haastattelun ja tutkimisen lisäksi tarvitaan yleensä röntgentutkimus sekä mahdollisesti muita täydentäviä tutkimuksia. Päätös leikkauksesta tehdään aina ortopedin ja potilaan yhteisen harkinnan tuloksena.

Varaa aika tekonivelkirurgiaan erikoistuneelle ortopedille

Ortonin tekonivelleikkausten hoitotulokset maamme kärkeä

Tekoni­vel­leik­kausten pitkä­ai­kais­tu­loksia mitataan Ortonissa uusin­ta­leik­kaus­ris­keillä ja elämän­laa­tu­mit­ta­reilla. Näissä molemmissa Ortonin hoitotulokset ovat erinomaiset. Niin infektioiden määrä kuin uusintaleikkaustenkin tarve ovat maamme keskiarvoa selvästi alhaisemmat.

Tutustu tarkemmin tekonivelleikkausten hoitotuloksiin

Tekonivelleikkauksen hinta

Tekoniveleikkaus suunnitellaan aina yksilöllisesti ja hintaan vaikuttavat muun muassa valittu tekonivel ja tarvittavien hoitovuorokausien määrä.  Tekonivelleikkauksen hinta alkaen 13 165 € (lonkkaleikkaus) ja 13 604 € (polvileikkaus). Leikkauksen hintaan lisätään palve­lu­maksu 29,90 € ja Kanta­maksu 2,90 €.

Tarkemmat hinnat löydät hinnastostamme

Palveluseteli

Tuotamme tekoni­vel­leik­kauksia HUSin palve­luse­te­lia­siak­kaille.

Lisätietoa palvelusetelin käytöstä löydät täältä

Hyvää yleistietoa nivelongelmista

Yliopistosairaaloiden ylläpitämä Terveyskylän Niveltalo-osiossa on paljon hyödyllistä tietoa nivelten vaivoista, vammoista ja leikkauksista.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Hoitotiedustelut ja -varaukset, myös palveluseteliasiakkaat: toimenpidetiimi puh. 09 47482704
Vastaanottojen ajanvaraus ja asiakaspalvelu puh. 09 4748 2705

Ajanvaraus 

Ortonin yhteys­tie­dot