Spasmodisen dysfonian hoito myoneurektomialla

Myoneurektomia on toimenpide, jolla hoidetaan äänihuulten toimintahäiriöstä johtuvaa äänen katkeilua ja vapinaa.

Äänihuulten lihasten tiettyä toimintahäiriötä kutsutaan laryngeaaliseksi dystoniaksi, toiselta nimeltään spasmodinen dysfonia (SD). Riippuen siitä, kohdistuuko häiriö äänihuulia avaaviin vai sulkeviin lihaksiin ilmenevät oireet esimerkiksi puheäänen puristuneisuutena, katkeiluna ja vapinana tai äänen voimattomuutena.

Ongelma saattaa olla psyykkisesti ja sosiaalisesti hankala vaiva ja rajoittaa toimimaan ammatissa, jossa puhuminen on välttämätöntä.

Potilaalle, jolla on todettu adduktorinen spasmodinen dysfonia, myoneurektomia voi olla ratkaiseva leikkaushoito.

Mikä on myoneurektomia?

Myoneurektoimia on leikkaus, jossa poistetaan tietty äänihuulilihas nimeltään tyroarytenoideuslihas ja siihen menevä hermohaara.

Tällä menetelmällä pyritään palauttamaan äänihuulten luonnollinen toiminta, parantamaan äänen laatua ja vähentämään muita häiritseviä oireita. Leikkauksen vaikutus vastaa vaihtoehtoista botokspistoshoitoa, mutta myoneurektomian vaikutus on yleensä pysyvä.

Mitä myoneurektomiassa tehdään?

Myoneurektomian aikana kokenut kirurgi tunnistaa ja poistaa huolellisesti vaikuttavat lihakset säilyttäen samalla ympäröivän terveen kudoksen. Tämä tarkkuus auttaa minimoimaan mahdolliset sivuvaikutukset ja varmistaa optimaalisen hoitotuloksen potilaalle.

Potilaslähtöinen hoito

Ääniklinikan sitoutuminen potilaslähtöiseen hoitoon on keskeisellä sijalla jokaisessa toimenpiteessä. Ennen kuin suosittelemme myoneurektomiaa, monitieteinen tiimimme suorittaa perusteellisen arvioinnin määrittääkseen potilaalle sopivimman hoidon. Painotamme avointa kommunikaatiota varmistaen, että potilas on hyvin informoitu ja saa tukea koko prosessin ajan.

Toipuminen ja kuntoutus myoneurektomian jälkeen

Myoneurektomian jälkeen noin 60%:lla potilaista on todettu pysyvää helpotusta ensimmäisen leikkauksen jälkeen. Loput potilaista voivat saada spasmodisen dysfonian oireita noin kuuden kuukauden kuluttua, kun poistettu hermohaara kasvaa uudelleen. Leikkaus voidaan toistaa kaksi kertaa ensimmäisen leikkauksen jälkeen, jolloin poistetaan kasvanut hermohaara. Mikäli spasmodinen dysfonia palaa, eikä potilas halua tai voi enää saada uutta leikkausta, voidaan potilasta hoitaa botokspistoksilla. Tässä vaiheessa normaalia pienemmät botoksannokset ovat usein riittävän tehokkaita ja niiden vaikutus kestää pidempään.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Ajanvaraukset vastaanotoille ja hoitotiedustelut Toimenpidetiimiltä puh. 09 47482704.
Toimenpidetiimin sähköposti: toimenpide@orton.fi
Henkilö- ja luottamuksellista tietoja sisältävät viestit turvapostitse: https://www.turvaposti.fi/viesti/toimenpide@orton.fi

Nettiajanvaraus
Tarkemmat yhteys­tiedot

Tutustu myoneurektomian asiantuntijaan