Turvapostiohje

Turvaposti 

Luottamukselliset tiedot, kuten potilas- tai henkilötietoja sisältävät viestit ja muut arkaluontoiset tiedot tulee lähettää Turvapostilla.

Emme lakisääteisistä syistä voi vastata tavalliseen sähköpostiin, joka sisältää potilas- tai henkilötietoja, koska viestin tietoturvallisuutta ei voida taata avoimessa tietoverkossa.

Ohje Turvapostin vastaanottamiseen

 1. Sinulle tulee lähete­tystä turva­pos­ti­vies­tistä ilmoitus sähkö­pos­tiisi ja saat teksti­vies­tillä turva­postin avaus­sa­la­sanan.
 2. Avaa viesti ja klikkaa siinä olevaa linkkiä.
 3. Syötä lähet­täjän teksti­vies­tillä ilmoittama salasana ja klikkaa ”Nouda viesti” >> turva­pos­ti­viesti avautuu.
 4. Avaa / tallenna mahdol­liset liitteet.
 5. Voit halutessasi vastata turva­postiin ”Vastaa Turva­pos­tilla”-painik­keella
 6. Kirjoita vastaus­viesti ja liitä siihen mahdol­linen liite/​liitteet.
 7. Voit hyväksyä viestille ehdotetun salasanan tai vaihtaa tilalle oman salasanan. Vahvista salasana kopioi­malla tai kirjoit­ta­malla salasana alapuo­lella olevaan kenttään.
 8. Klikkaa ”Lähetä”.

Turvapostiviestit, jotka on lähetetty 1.2.2021 tai sen jälkeen, ovat
ensimmäisen avauksen jälkeen uudelleen avattavissa 14 vuorokauden ajan.

Ohje Turvapostin lähettämiseen

 1. Klikkaa sivul­lamme Turva­posti-linkkiä. Siirryt viestin lähetys­lo­mak­keelle.
 2. Jos otat ensim­mäistä kertaa yhteyttä, kirjoita matka­pu­he­lin­nu­merosi viestiin, jotta voimme lähettää salasanan vasta­tes­samme viestiisi.
 3. Kirjoita viesti ja liitä siihen mahdol­linen liite/​liitteet.
 4. Voit hyväksyä viestille ehdotetun salasanan tai vaihtaa tilalle oman salasanan. Vahvista salasana kopioi­malla tai kirjoit­ta­malla salasana alapuo­lella olevaan kenttään.
 5. Klikkaa ”Lähetä”.
 6. Saat turva­pos­ti­pal­ve­li­melta sähkö­pos­tio­soit­teesi vahvis­tus­pyynnön, joka kuitataan klikkaa­malla viestissä olevaa linkkiä. Huom viesti lähtee vasta kuittauksen jälkeen.

Turvapostiviestit, jotka on lähetetty 1.2.2021 tai sen jälkeen, ovat
ensimmäisen avauksen jälkeen uudelleen avattavissa 14 vuorokauden ajan.

Lisätietoja Turva­pos­tista löydät palvelun tuottavan tahon verkkosivuilta.