Tietosuoja

Tietosuoja tarkoittaa yksityisyyden suojaamista henkilötietoja käsiteltäessä.

Tällä sivulla kerromme, miten Orton Oy kerää, käyttää ja käsittelee erilaisia henkilötietoja ja varmistaa yksityisyyden suojan. Henkilötietojen käsittelystä on säädetty EU:n tietosuoja-asetuksella sekä tähän liittyvällä paikallisella lainsäädännöllä. Terveyspalveluihin liittyvä potilastieto on erityislainsäädännön alaista tietoa ja potilasasiakirjoihin liittyvät käytännöt ja toimintaohjeet olemme listanneet tarkemmin alle.

HYKSin Oy yhdistyi Orton Oy:n kanssa 1.7.2020.

Yhdistymisen johdosta HYKSin Oy:n potilasrekisterissä olevat potilaan henkilö-, yhteys- ja huoltajatiedot siirtyivät osaksi Orton Oy:n potilasrekisteriä.

Orton Oy:n henkilötietorekisterit

Keräämme henkilötietoja alla listattuihin rekistereihin. Tietosuojaselosteisiin voi tutustua klikkaamalla selosteen nimeä.

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Potilaan oikeudet ja lomakkeet

Jotta asiointi Ortonin kanssa sujuisi mahdol­li­simman hyvin, keräsimme omalle sivulle kaikki potilaan oikeuksiin liittyvät ohjeet ja lomakkeet.