Visio, missio ja arvot

Missio, visio ja arvot ovat meillä Ortonissa tärkeitä asioita, joka näkyy kaikessa toiminnassamme.

Vision avulla tiedämme mitä kohti toimintaamme kehitämme:
Olemme luotettavin vaativan erikoissairaanhoidon yksityissairaala Suomessa.

Missiomme kertoo mitä varten olemme olemassa eli toimintamme perimmäisen tarkoituksen:
Olemme vastuullinen ja välittävä yksityissairaala, jonka tehtävänä on edistää asiakkaamme terveyttä ja toimintakykyä luotettavilla erikoissairaanhoidon palveluilla.

Toimintaamme ohjaavat arvot, joiden myötä palvelussamme välittyy:

Välittäminen

 • Arvostan ja kunnioitan jokaista asiakasta yksilönä, olen asiakastilanteessa läsnä kiireettä.
 • Arvostan työtovereitani sekä heidän työpanostaan omani lisäksi.
 • Toimin vastuullisesti työnantajaani ja kumppaneitamme kohtaan.

Yhteistyö

 • Asiakkaan hoidon suunnittelu ja toteutus tehdään hänen kanssaan yhteistyössä.
 • Olen osa työyhteisöä, kannustan ja tuen työtovereitani ja he minua.
 • Moniammatillisuus on lisäarvoa niin asiakkaalle, työyhteisölle kuin kumppanillekin.

Erikoisosaaminen

 • Kehitän osaamistani niin ammatillisesti, asiakastilanteissa kuin työyhteisössäkin.
 • Olen osana tuottamassa vaativaa yliopistosairaalatasosta erikoissairaanhoitoa
 • Erikoisosaamisemme perustuu pitkään kokemukseen, tutkimukseen ja jatkuvaan kehittymiseen.

Vaikuttavuus

 • Tavoitteeni on auttaa asiakasta kohti parempaa terveyttä ja toimintakykyä tuottamalla vaikuttavaa hoitoa ja palvelua.
 • Kumppanimme luottavat siihen, että toimintamme on vaikuttavaa.
 • Teemme työmme vaikuttavuuden myös näkyväksi.

 Visio, missio ja arvot jalkautuvat strategisiin avaintoimintoihimme:

 • Asiakaslähtöiset palvelut
  • Sujuvaa, yksilöllistä ja digitaalista
 • Vaikuttavaa erikoissairaanhoitoa
  • Mittaustuloksiin perustuvaa työtä asiakkaan parhaaksi, mitä tukee aktiivinen tutkimus- ja koulutustoiminta
 •  Houkutteleva paikka osaajille
  •  Ammatillinen kehittyminen ja moniammatillinen yhteistyö
 • Vastuullinen yritystoiminta
  • Eettistä, kestävää ja kannattavaa