Amputaatiokuntoutus

Amputaatiokuntoutuksen tavoitteena on auttaa potilas takaisin arjen normaaleihin toimintoihin ja harrastuksiin sekä tukea fyysistä aktiivisuutta. Amputaatiokuntoutuksen avulla selvitetään sopivat kuntoutusmuodot ja apuvälineet. Tarvittaessa tehdään kotikäynti kodinmuutostöiden kartoittamiseksi. Kodin muutokset tehdään vastaamaan toimintakykyä. 

 Amputaatiokuntoutuksen vaiheet ovat:  

  • leikkausta edeltävä  
  • operatiivinen  
  • leikkauksen jälkeinen  
  • proteesin valmistus  
  • käytön omaksumisen vaihe.   

Kunkin vaiheen onnistuminen vaikuttaa toipumiseen ja toiminta- ja liikuntakykyyn.   

Oma aktiivisuus tärkeää 

Kuntoutuksessa on tärkeää aktiivinen fysioterapia, progressiivisuus, varhainen jalkeille nousu ja liikkumisen harjoittelu. Kuntoutujan terveydentilaa edistetään liikkuvuutta, tasapainoa ja voimaominaisuuksia harjoittamalla. Fysioterapian tehtävänä on tukea kuntoutujaa muutosprosessissa, jolla edistetään hänen liikunta-, toiminta- ja työkykyään. Parhaimpaan tulokseen päästään yhteistyössä muiden ammattiryhmien (lääkäri, toimintaterapeutti, sosiaalityöntekijä, psykologi) ja eri palveluntuottajien (mm. proteesin valmistava taho) kanssa.  

Kuntoutuksessa voidaan opastaa liikunnan apuvälineiden käytössä sekä ohjata vammaisurheilun järjestöjen pariin uusien harrastusmuotojen löytämiseksi. 

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika puheli­mitse 09 4748 2705 tai nettia­jan­va­rauksen kautta. Katso tarkemmat yhteys­tie­tomme tästä.