Amputaatiokuntoutus

Amputaatiokuntoutuksen tavoitteena on auttaa potilas takaisin arjen normaaleihin toimintoihin ja harrastuksiin sekä tukea fyysistä aktiivisuutta. Amputaatiokuntoutuksen avulla selvitetään sopivat kuntoutusmuodot ja apuvälineet. Tarvittaessa tehdään kotikäynti kodinmuutostöiden kartoittamiseksi. Kodin muutokset tehdään vastaamaan toimintakykyä.

Amputaatiokuntoutuksen vaiheet

  • leikkausta edeltävä
  • operatiivinen
  • leikkauksen jälkeinen
  • proteesin valmistus
  • käytön omaksumisen vaihe.

Kunkin vaiheen onnistuminen vaikuttaa toipumiseen ja toiminta- ja liikuntakykyyn.

Oma aktiivisuus tärkeää

Kuntoutuksessa on tärkeää aktiivinen fysioterapia, progressiivisuus, varhainen jalkeille nousu ja liikkumisen harjoittelu. Kuntoutujan terveydentilaa edistetään liikkuvuutta, tasapainoa ja voimaominaisuuksia harjoittamalla. Fysioterapian tehtävänä on tukea kuntoutujaa muutosprosessissa, jolla edistetään hänen liikunta-, toiminta- ja työkykyään. Parhaimpaan tulokseen päästään yhteistyössä muiden ammattiryhmien (lääkäri, toimintaterapeutti, psykologi) ja eri palveluntuottajien (mm. proteesin valmistava taho) kanssa.

Kuntoutuksessa voidaan opastaa liikunnan apuvälineiden käytössä sekä ohjata vammaisurheilun järjestöjen pariin uusien harrastusmuotojen löytämiseksi.

Hyödyllistä tietoa kuntoututumisesta Terveyskylän sivuilta

Kuntoutuspalveluiden tiedustelut

Kuntou­tusyh­teys­henkilö Johanna Holma
Arkisin 10-14 puh. 0400 245477 tai kuntoutus@orton.fi

Ajanvaraukset vastaanotoille

Puheli­mitse 09 4748 2705

Nettiajanvaraus

Ortonin yhteystiedot