Olkapään tekonivelleikkaus

Orton on Suomen suurin yksityinen tekoni­vel­leik­kausten tekijä. Meillä on erinomainen asiakas­tyy­ty­väi­syysja ja hoito­tu­loksemme ovat tutki­tusti maamme kärkeä.

Ortonin tekonivelleikkausten hoitotulokset

Yleisin syy olkapään tekonivelleikkaukseen on olkaluun ja lapaluun välisen nivelen nivelrikko. Murtumahoitona tai murtuman jälkihoitona käytetään myös tekoniveliä. Nivelreuma voi myös tuhota olkanivelen, mutta nykyisin hyvien lääkitysten vuoksi olkapään tekonivelen tarve on reuman osalta vähentynyt.

Lue lisää nivelrikosta

Olkaniveltä ympäröivän kiertäjäkalvosimen jänne-lihasrakenne on tärkeä tuki olkanivelelle. Jos se ei toimi normaalisti tai siinä on repeämä, muuttuu olkanivel epävakaaksi ja tämä edesauttaa nivelrikon syntyä. Olkapää­leik­kauksen avulla voit päästä eroon olkapään alueen säryistä ja saada taas toimin­ta­kykysi takaisin.

Tutustu tekonivelleikkauksiin erikoistuneisiin asiantuntijoihimme

Milloin olkapään tekonivelleikkaus on tarpeen?

Olkapään tekonivelleikkaus on aiheellinen, kun olkapään kipu ja särky haittaavat jokapäiväistä elämää ja yöunta, eikä yläraajaa voi kivun ja siitä johtuvan liikerajoituksen takia käyttää enää entiseen tapaan.

Leikkauksen tavoitteena on kivun lievittyminen ja toimintakyvyn parantuminen, jolloin päivittäiset toimet ja arkiaskareet sujuvat helpommin. Olkanivelen liikelaajuus ei kuitenkaan välttämättä lisäänny. Olkanivelen aktiivinen liikelaajuus riippuu hyvin paljon lähtötilanteesta.

Olkapään tekonivelleikkauksen hinta

Olkapään tekoni­ve­leikkaus suunni­tellaan aina yksilöl­li­sesti ja ­leik­kauksen hintaan vaikut­tavat muun muassa valittu tekonivel ja tarvit­tavien hoito­vuo­ro­kausien määrä.

Katso tarkemmat hinnat hinnastostamme

Olkapään tekonivelleikkauksen kulku

Olkapään tekonivelleikkaus kestää tavallisesti 1-2 tuntia, ja se tehdään yleensä nukutuksessa. Leikkauksessa vaurioituneet nivelpinnat korvataan tekonivelellä. Leikkauksen jälkeen käytetään kantosidettä 3-6 viikon ajan. Kantoside helpottaa olkanivelen oikean asennon ylläpitämistä ja vähentää kipua. Kantositeen voi poistaa päivittäisten toimintojen kuten peseytymisen, pukeutumisen ja harjoittelun ajaksi. Ylärajan kuormitusta tulee välttää noin 9 viikon ajan.

Olkapään lihasten toiminta ja kunto ovat toimivan olkanivelen kannalta oleellisia. Hyvän lopputuloksen saavuttamiseksi asteittain etenevä ohjeiden mukainen omatoiminen harjoittelu on tärkeää. Liikkuvuudessa ja lihasvoimassa voi tapahtua lisääntymistä jopa kahteen vuoteen asti leikkauksen jälkeen.

Olkapään tekonivelleikkauksen kuntoutus

Leikkauksen jälkeinen kuntoutus on tärkeä osa leikkaustahoitoa. Ajoissa aloitettu ja oikein kohdennettu kuntoutus edistää toimintakyvyn palautumista. Ortonin kokeneet fysioterapeutit ja leikkaavat lääkärit toimivat yhteistyössä kuntoutumisesi tukemiseksi. 

Laadimme jokaiselle asiakkaallemme yksilöllisen ja turvallisen kuntoutumissuunnitelman.

Lue lisää kuntoutumisesta leikkauksen jälkeen

Moni tekoni­vel­po­ti­laamme käy säännöl­li­sesti fysio­te­ra­peutin vastaa­no­tolla saamassa neuvoa ja tukea omaan jatko­har­joit­te­luunsa.

Tutustu Ortonin fysioterapeutteihin

Onnis­tuneen tekoni­vel­leik­kauksen kulma­kivet

Tekoni­vel­leik­kauk­sessa  pyritään optimoimaan leikkauksen lisäksi koko Ortonin  moniam­mat­ti­lainen osaaminen, prosessit ja riskien­hal­linta.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Hoitotiedustelut ja -varaukset: toimenpidetiimi puh. 09 47482704
Vastaanottojen ajanvaraus ja asiakaspalvelu puh. 09 4748 2705

Ajanvaraus 

Ortonin yhteys­tie­dot

Muut tekoni­vel­leik­kaukset Ortonissa