Röntgen ja muu kuvantaminen

Tuotamme röntgen- ja muita kuvantamisen palveluja Ortonin päätoimipaikassa Ruskeasuolla sekä HUS Kuvantamisen yksiköissä pääkaupunkiseudulla.

Orton Ruskeasuo 

Lääkärin määräämä röntgentutkimus voidaan hoitaa samalla käyntikerralla vastaanottoajan kanssa Ortonin Ruskeasuon toimipaikassa. Ortonissa käydessäsi saat seuraavat kuvantamisen palvelut:

Röntgen (natiivikuvaukset)

 • tavanomaiset ranka-, luu- ja nivelkuvaukset
 • skolioosikuvaukset
 • alaraajan mekaaninen akseli
 • lannerangan taivutuskuvat
 • keuhkokuva
 • poskiontelot

Tietokonetomografia

 • nivelet ja luut
 • ranka (kaula-, rinta- ja lanneranka)
 • aivot
 • nenän sivuontelot
 • puudutukset ja kortisoni-injektiot rangan alueelle TT-ohjatusti
 • tt-myelografia tutkimukset

Ultraäänitutkimukset

 • vatsa- ja virtsatiet
 • kaula ja kilpirauhanen
 • nivelet
 • puudute- ja kortisoniruiskeet niveliin ja pehmytkudoksiin ultraääniohjatusti
 • nivelnestetäytteet
 • pehmytkudokset (patit, jänteet, kivekset yms.)
 • syvien Iaskimoiden tukostutkimukset
 • virtaus eli Doppler-tutkimukset kaulasuonten ja yläraajojen syvien laskimoiden alueilta

Katso Orton Ruskeasuon kuvantamisen yhteystiedot ja aukioloajat tästä.

HUS Kuvantamisen palvelut

Käytämme HUS-Kuvantamisen kuvantamis- ja fysiologian palveluja. Voimme tarjota myös sellaisia vaativia tai harvi­naisia tutki­muksia, joita ei yksityi­sesti ole muualta saata­vissa. HUS ottaa tutki­muksiin Ortonin yksityis­po­ti­laita kunnal­listen potilaiden lomaan siten, että kunta­po­ti­laiden hoito ei häiriinny. Koska joihinkin tutki­muksiin on HUS:ssa jonoja, heijastuu tämä valitet­ta­vasti myös yksityis­po­ti­laiden odotusai­koihin.

HUS Kuvan­ta­minen on Suomen johtaja lääke­tie­teel­lisen kuvan­ta­misen, fysio­lo­gisten ja neuro­fy­sio­lo­gisten tutki­musten, niihin liittyvien toimen­pi­teiden ja asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden sekä lääkin­tä­tek­nisten asian­tun­ti­ja­pal­ve­luiden tuottaja*.

Tutki­mukset edellyt­tävät Ortonin lääkärin tutki­mus­lä­he­tteen.

Tutki­mus­tu­lokset toimi­tetaan yleensä laskun mukana potilaalle.

Huom: Kelan 1.7.2020 tekemän päätöksen mukaan niistä Ortonin palve­luista, jotka tuotetaan HUSin sairaa­loissa tai muissa tiloissa ei valitet­ta­vasti anneta Kela-korvauksia.