Kelan sv-korvaukset

Arvoisa Asiakkaamme,

Ortonin Kelan sv-korvauskäytännöt muuttuivat 15.1.2021. Tämän lisäksi korvauskäytäntöihin tulee uusia muutoksia 1.1.2023 alkaen.

Ortonin palveluja koskevat Kela-korvaukset 31.12.2022 saakka

Palvelut, joista saa Kelan sv-korvauksen

  • Orton Tenholantiellä muussa kuin työsuhteessa toimivien lääkäreiden ja terapeuttien vastaanotto- ja hoitopalvelut.

Palvelut, joista ei saa Kelan sv-korvausta

  • Orton Tenholantiellä työsuhteessa toimivien lääkäreiden ja terapeuttien vastaanotto- ja hoitopalvelut
  • Kuvantamisen ja laboratorion palvelut
  • Kaikki HUSin toimipisteissä tuotetut palvelut

Huomioitavaa

  • Oikeus Kelan sv-korvauksiin näkyy asiantuntijoiden nettisivuilla olevissa profiilitiedoissa
  • Maksun yhteydessä vähennettävää nk. Kela-suorakorvausta ei ole enää mahdollista tehdä Ortonissa, vaan asiakkaan tulee hakea korvausta Kelasta jälkikäteen.
  • Korvaushakemuksen voi pudottaa lähimpään Kela-toimiston postilaatikkoon tai lähettää osoitteeseen: Kela, PL 10, 00056 KELA. Kelalla ei ole enää käytössä valmiita palautuskuoria.

Kela-korvausten muutokset 1.1.2023 alkaen

Eduskunta on säätänyt lakimuutoksen, jonka myötä valtaosa kaikkien yksityisen terveydenhuollon 
palveluntuottajien Kela-korvauksista poistuu vuoden alussa.

Yksityisen terveydenhuollon palvelut, joista ei saa Kela-korvausta 1.1.2023 alkaen*:
-Tutkimukset ja hoidot esim. röntgen- ja laboratoriotutkimukset tai leikkaushoidot.
-Fysioterapia, lymfaterapia ja ihosairauksien valohoito, koskee 1.1.2023 jälkeen alkavia tai jälkeen jatkuneita hoitoja.

Yksityisen terveydenhuollon palvelut, joista saa Kela-korvauksen:
-Orton Tenholantiellä toimivien lääkäreiden vastaanotoista ja etävastaanotoista saa Kela-korvauksen, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Korvattavuus on merkitty kunkin lääkärin nettiprofiiliin.
-Huom, HUSin tiloissa toimivien lääkäreiden vastaanotot eivät ole Kela-korvattavia

*Hammashoito ja psykiatria edelleen korvattavaa
-Yksityisen hammashoidon korvaukset säilyvät ennallaan.
-Kela-korvauksen saa edelleen psykiatrin ja erikoishammaslääkärin vastaanotoista ja tutkimuksista ja hoidoista, jotka on määrännyt psykiatrian erikoislääkäri, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammas/erikoishammaslääkäri.

Vaikutukset matkakorvauksiin
Kela korvaa asiakkaan matkoja yksityiseen sairaanhoitoon vain, jos siellä annettu hoito on Kela-korvattavaa. Jos asiakas kuitenkin hakeutuu yksityiseen hoitoon hyvinvointialueen antamalla maksusitoumuksella tai palvelusetelillä, matka korvataan. Tällöin asiakas tarvitsee todistuksen matkakorvausta varten (SV 67). Todistuksesta täytyy käydä ilmi, että annettu hoito perustuu maksusitoumukseen tai palveluseteliin.