Kelan sv-korvaukset

Valtaosa yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajien Kela-korvauksista poistui vuoden 2023 alussa. Kela-korvaukset kasvavat 1.1.2024 alkaen yksityisen yleis- ja erikoislääkärin vastaanottokäynnistä 30 euroon ja etävastaanotosta 25 euroon entisen 8 euron sijaan. Myös psykiatrin vastaanottokäynnistä ja hoidosta maksettavat korvaukset kasvavat.

Yksityisen terveydenhuollon palvelut, joista ei saa Kela-korvausta*:
-Tutkimukset ja hoidot esim. röntgen- ja laboratoriotutkimukset tai leikkaushoidot.
-Fysioterapia, lymfaterapia ja ihosairauksien valohoito, koskee 1.1.2023 jälkeen alkavia tai jälkeen jatkuneita hoitoja.

Yksityisen terveydenhuollon palvelut, joista saa Kela-korvauksen:
-Orton Tenholantiellä toimivien lääkäreiden vastaanotoista ja etävastaanotoista saa Kela-korvauksen, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Korvattavuus on merkitty kunkin lääkärin nettiprofiiliin. HUSin tiloissa toimivien lääkäreiden vastaanotot eivät ole Kela-korvattavia.

Korvausten hakemisesta:
-Maksun yhteydessä vähennettävää nk. Kela-suorakorvausta ei ole enää mahdollista tehdä Ortonissa, vaan asiakkaan tulee hakea korvausta Kelasta jälkikäteen.
-Korvaushakemuksen voi pudottaa lähimpään Kela-toimiston postilaatikkoon tai lähettää osoitteeseen: Kela, PL 10, 00056 KELA. Kelalla ei ole enää käytössä valmiita palautuskuoria.

*Hammashoito ja psykiatria edelleen korvattavaa
-Yksityisen hammashoidon korvaukset säilyvät ennallaan.
-Kela-korvauksen saa edelleen psykiatrin ja erikoishammaslääkärin vastaanotoista ja tutkimuksista ja hoidoista, jotka on määrännyt psykiatrian erikoislääkäri, suu- ja leukakirurgian erikoislääkäri tai hammas/erikoishammaslääkäri.

Vaikutukset matkakorvauksiin
Kela korvaa asiakkaan matkoja yksityiseen sairaanhoitoon vain, jos siellä annettu hoito on Kela-korvattavaa. Jos asiakas kuitenkin hakeutuu yksityiseen hoitoon hyvinvointialueen antamalla maksusitoumuksella tai palvelusetelillä, matka korvataan. Tällöin asiakas tarvitsee todistuksen matkakorvausta varten (SV 67). Todistuksesta täytyy käydä ilmi, että annettu hoito perustuu maksusitoumukseen tai palveluseteliin.