Nenän väliseinän ja ulkonenän korjausleikkaus

Nenän väliseinän ja ulkonenän rakenneviat tai nenän rustoisuus voivat ahtauttaa nenäkäytävien ilmateitä ja aiheuttaa oireena tukkoisen nenän. Ulkonenän virheasennosta voi lisäksi aiheutua merkittävä ulkonäköhaitta.

Nenän rakenneviat voivat olla synnynnäisiä, tai ne ovat syntyneet esimerkiksi vammojen, nenän rakenteita vaurioittaneen tulehduksen tai kasvaimen poiston seurauksena. Korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikassa tavallisin syy ulkonenän korjaukseen on vamman jälkitila. Osittain tai kokonaan puuttuvan nenän uudelleen rakentaminen ei ole klinikan keskeistä osaamisaluetta.

Hoidon tavoitteena on parantaa ilmankulkua nenässä ja korjata tarvittaessa nenän virheasennosta aiheutuvaa ulkonäköhaittaa.

Nenän korjausleikkauksen hyödyt ja haitat

Ennen nenän väliseinän tai ulkonenän korjausleikkausta selvitetään tukkoista nenää aiheuttavia taustatekijöitä ja tehdään nenäkäytävien poikkipinta-ala ja/tai virtausmittaukset. Lisäksi tukkoista nenää hoidetaan ensin mahdollisimman hyvin muilla keinoilla.

Nenän väliseinän tai ulkonenän korjausleikkauksessa korjataan nenää tukkivia rakennevikoja, minkä lisäksi vaurioituneen nenän ulkonäkö pyritään palauttamaan mahdollisuuksien rajoissa alkuperäisen suuntaiseksi. Synnynnäisten epämuodostumien korjauksessa pyritään luonnolliseen ulkonäköön. Ulkonäköä koskevat päätökset tehdään yhteistyössä potilaan kanssa.

Hoitopäätös ja leikkauksen vaativuus arvioidaan potilaskohtaisesti. Niihin vaikuttavat rakennevikojen vaikeusaste, aiemmat nenäleikkaukset ja muu terveydentila. Leikkaus tehdään potilaille, joiden oletetaan hyötyvän toimenpiteestä ja hyöty arvioidaan merkittävämmäksi kuin mahdolliset haitat.

Nenän väliseinän tai ulkonenän korjauksen kesto

Komplisoitumattoman nenän väliseinäleikkauksen kesto on lyhimmillään alle tunnin. Hankalimmissa ulkonenän korjauksissa tarvitaan omakudossiirteitä (korvarustoa, kylkirustoa ja lihaskalvoa) ja leikkaukseen varataan aikaa yli 6 tuntia.

Toipumisaika

Sairausloman pituus riippuu leikkauksen laajuudesta ja työn luonteesta, yleensä se on 2-3 viikkoa. Pienemmät leikkaukset voidaan tehdä päiväkirurgisesti ja isompienkin jälkeen kotiin pääsee yleensä leikkausta seuraavana päivänä. Sieraintamponit poistetaan 1-3 vrk:n, silikonilevyt 1-2 viikon kuluttua. Ulkoinen tuki poistetaan noin 1 viikon kuluttua, mutta sitä suositellaan käytettäväksi öisin vielä 1-2 viikon ajan.

Verenvuotovaaran vuoksi on vältettävä ponnistelua, rasitusta, saunomista ja voimallista niistämistä noin viikon ajan. Nenän ja sen ulkoisen tuen tulisi pysyä mahdollisimman hyvin paikallaan leikkauksen jälkeen, jotta nenän asento säilyisi hyvänä. Nenää varjellaan paineelta ja kolhuilta 4 viikon ajan leikkauksesta.

Hinta

Katso tarkemmat hinta­tiedot hinnastosta.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Hoito­tie­dus­telut ja -varaukset: toimen­pi­de­tiimi puh. 09 47482704
Vastaan­ot­tojen ajanvaraus ja asiakas­palvelu puh. 09 4748 2705

Nettiajanvaraus

Ortonin yhteystiedot