Neurologi

Neurologi tutkii, hoitaa ja kuntouttaa hermoston eli aivojen, selkäytimen ja ääreishermojen sekä lihassairauksia.

Neurologiset oireet

Tavallisia neurologisia oireita ovat päänsärky, lihasheikkous, kömpelyys, huimaus, vapina ja puutuminen.

Neurologiset sairaudet voivat aiheuttaa myös havaintokyvyn, loogisen ajattelun, puheen tuottamisen tai ymmärtämisen sekä asioiden tunnistamisen ja muistin häiriöitä. Myös kohtaukselliset oireet, kuten tietyt näköhäiriöt ja tajuttomuus-kouristuskohtaukset, kuuluvat neurologisten oireiden kirjoon.

Neurologisia sairauksia

Merkittävä neurologiaan kuuluva sairausryhmä on aivoverenkiertohäiriöt eli aivoinfarkti ja aivoverenvuoto. Muita varsin yleisiä, pitkäaikaisia neurologian alaan kuuluvia sairauksia ovat mm. migreeni ja epilepsia. Tavallisin neurologinen autoimmuunisairaus on MS-tauti.

Lue lisää MS-taudista Terveyskylän sivuilta

Ikääntymisen myötä yleistyvät liikehäiriösairaudet kuten Parkinsonin tauti ja muistisairaudet kuten Alzheimerin tauti. Lisäksi neurologia on erikoisala, johon kuuluu koko joukko harvinaisempia tautiryhmiä, mm. perinnöllisiä lihastauteja ja rappeumasairauksia.

Lue lisää Alzheimerin taudista Terveyskylän sivuilta

Milloin neurologin vastaanotolle?

Jos kärsit arkea haittaavasta päänsärystä, huimauksesta tai vapinasta, niin hakeudu vastaanotolle. Neurologi tutkii sinut, jotta oireilun syy saadaan selville. Myös muistihäiriöt ja puheen tuottamisen ongelmat ovat hyviä syitä hakeutua vastaanotolle.

Ortonin neurologisia hoitoja

Tutustu seuraaviin neurologia- hoitoihimme Kipuklinikan osiossa:

Tutustu neurologeihimme

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Hoitotiedustelut ja -varaukset: toimenpidetiimi puh. 09 47482704
Vastaanottojen ajanvaraus ja asiakaspalvelu puh. 09 4748 2705

Nettiajanvaraus

Tarkemmat yhteys­tie­tomme.