Hoitopalvelut

Tekonivel- ja selkä­leik­kauk­sistaan sekä monipuo­li­sista kivun­hoito- ja kuntou­tus­pal­ve­luistaan tuttu Orton on nyt Suomen laajin vaativaan erikois­sai­raan­hoitoon keskit­tynyt yksityis­sai­raala.

Yhdis­tyt­tyämme HYKSin yksityis­sai­ralan kanssa tarjoamme myös HUS Helsingin yliopis­tol­lisen sairaalan asian­tun­ti­joiden vastaanotto-, tutkimus- ja hoito­pal­veluja.

Meille voit hakeutua suoraan ilman lähetettä, mutta myös toisen lääkärin lähetteellä.

Alta löydät listan hoitopalveluistamme. Asiakaspalvelumme auttaa sinua mielellään, ellet löydä hakemaasi.

Asiakaspalvelu
Avoinna ma-to 7.45-18 ja pe 7.45-16
Puhelin 09 4748 2705
Asiakaspalvelun tarkemmat yhteystiedot.
Aikoja kätevästi myös nettiajanvarauksesta.

Fysiatri

Fysiatri eli fysiatrian erikois­lääkäri tutkii, hoitaa ja kuntouttaa tuki- ja liikun­tae­linten sairauksia ja kiputiloja ei-leikkauk­sel­li­silla toimen­pi­teillä.

Fysioterapeutti

Fysioterapeutti on kuntoutuksen ammattilainen, joka ehkäisee, hoitaa ja kuntouttaa tuki- ja liikuntaelinvaivoja fysioterapian keinoin tavoitteena toiminta- ja liikkumiskyvyn kohentaminen. 

Gastroenterologinen kirurgi

Gastroen­te­ro­lo­ginen kirurgi eli vatsae­lin­ki­rurgi, on vatsan ja suoliston vaivojen ja sairauksien diagnos­tiikkaan ja hoitoon erikois­tunut lääkäri.

Käsikirurgi

Käsiki­rurgi tutkii ja hoitaa ranteen ja käden murtumia ja niiden jälki­tiloja, nivel­si­de­vammoja, hermo­pin­teitä, kuluma- ja rasitus­pe­räisiä ongelmia sekä ääreis­her­mo­vau­rioita ja niiden jälki­tiloja.

Neurologi

Neurologi tutkii, hoitaa ja kuntouttaa hermoston eli aivojen, selkäytimen ja ääreishermojen sekä lihassairauksia.

Ortopedi

Ortopedi eli ortopedian ja trauma­to­logian erikois­lääkäri hoitaa nivelten, luiden, lihasten, jänteiden vammoja ja sairauksia kirurgisesti.

Plastiikkakirurgi

Plastiik­ka­ki­rurgi tekee korjaavaa kirurgiaa, jolla muokataan kehon epämuo­dos­tumia, kehoon tulleita vammoja tai sairauksien aiheut­tamia muutoksia mahdol­li­simman normaa­leiksi ja toimi­viksi.

Ravitsemus

Ravitsemusasiantuntija keskittyy potilaiden yksilölliseen valmentamiseen ravitsemuksen alueella – sekä käytännön neuvonnan, ruokavalion, seurannan että henkisen tuen kautta.

Reuma

Nivelreuma, selkärankareuma, nivelpsoriaasi, reaktiivinen niveltulehdus, kihti, lihasreuma, SLE ja Sjögrenin tauti sekä muut harvinaisemmat reumasairaudet ovat tulehduksellisia reumatauteja.

Syöpälääkäri

Tarjoamme kokeneiden syöpälääkäreiden eli onkologien vastaanottopalveluja sekä syöpäleikkauksia.

Tutkimukset

Tuotamme kattavien ja laaduk­kaiden perus­tut­ki­musten lisäksi erityis­osaa­mista ja –tekniikkaa edellyt­täviä tutki­muksia. Tutki­muk­sissa hyödyn­nämme HUSLABin ja HUS Kuvan­ta­misen palve­luita. HUSLAB on Suomen johtavan kliinisten labora­to­rio­pal­ve­luiden tuottaja,…

Unikoulu

Ortonin Unikoulu perustuu unettomuuden lääkkeettömiin hoitomenetelmiin, jonka avulla saat paremman nukkumisen toimintamallin.

Urologi

Yleisimmät urologiset sairaudet ovat eturauhasen hyvänlaatuinen liikakasvu ja eturauhassyöpä. Hoidamme myös munuaissyöpää.