Avainhenkilöiden yhteystiedot

Sähköpostiosoitteemme on muotoa etunimi.sukunimi@orton.fi.

Kipuklinikka
Kiputoiminnan vastaava fysioterapeutti Kristina Sarkkinen 040 639 6238

Lääkäriasema
Lääkäriaseman palvelupäällikkö Heli Ruottu 050 350 1741
Poliklinikan vastaava hoitaja Kirsi Ala-Lipasti 050 343 2246
Röntgen: vastaava röntgenhoitaja Kati Kokkonen 040 544 2402
Laboratorio: osastonhoitaja Ulla Vasa 040 639 6215
Siivous: vastaava laitoshuoltaja Sinikka Palonen-Levander

Terapiapalvelut
Terapiapalveluiden vastaava fysioterapeutti Jutta Alén 040 648 7100

Sairaalatoiminta
Lääketieteellinen johtaja Mikko Manninen (hallinnon assistentti Siri Hartikainen 040 664 9501)
Sairaalan palvelupäällikkö Tiina Heiskanen 040 619 5900
Toimenpiteet 09 4748 2704 (hinta- ja palvelutiedustelut kaikki sairaalat), toimenpide@orton.fi

Vuodeosasto
Ortopedinen vuodeosasto 4: 040 630 8550
Osastonhoitaja Mia Airaksinen 040 921 0998
Leikkauskoordinaattori Suvi Suopanki 040 143 2949 (Ruskeasuolla tapahtuvien leikkausten ajankohdat)

Potilasasiat
Katso toimintaohjeet ja yhteystiedot.

Sairauskertomusarkisto
Puh. 09 47482705, fax 09 47482709

Tekonivelhoitaja
Tekonivelhoitaja Leene Torri 050 343 5115

Laskutus- ja talous
Talousjohtaja Klea Laos
Lasku­tie­dus­telut puheli­mitse ensisi­jai­sesti laskuun merkityn numeron kautta tai 040 639 6268.
Sähköposti laskutusasioissa: laskutus@orton.fi
Ortonin sähköinen laskutusosoite. Jos et voi lähettää sähköistä laskua voit lähettää laskun sähköpostitse: pdf-laskut osoit­teeseen: talous@orton.fi

Myynti, markkinointi ja viestintä
Myynti- ja markkinointijohtaja Pia Koivu 050 3780 290
Markkinoinnin asiantuntija Kaarina Koivuaho 050 422 0010
Mainostila- ja muut tarjoukset sähköpostitse markkinointi@orton.fi

Tietosuoja
Tietosuojavastaava Sonja Åkerlund 040 7068 288, tietosuojavastaava@orton.fi
Käytä tietosuojavastaavan turvapostia luottamuksellista ja potilastietoa sisältävien viestien lähettämiseen.

Henkilöstö
Henkilöstöpäällikkö Pipsa Hakasaari 040 663 2244
sähköposti: hr@orton.fi

Hallinto
Toimitusjohtaja Markus Orava
Hallinnon assistentti Siri Hartikainen 040 664 9501