Lääkehoidon arviointi LHA

Lääkehoidon arviointi LHA -palvelun tavoitteena on tarkoituksenmukainen, tehokas, turvallinen ja taloudellinen lääkehoito. Palvelun suorittaa Lääkehoidon arviointikoulutuksen saanut farmaseutti.

Lopputuloksena asiakas varmistuu siitä, että hänen lääkityksensä on tarkoituksenmukaisesti toteutettu ja hän saa käyttöönsä ajantasaisen lääkityslistan. Jos lääkitystä on tarvetta muuttaa, tekee farmaseutti muutosehdotuksen, jonka kanssa potilas sopii lääkityksen muutoksesta lääkärin kanssa.

Palvelun toteuttaminen edellyttää asiakkaan kirjallista suostumusta ja ajan tasalla olevaa lääkelistaa.

Lääkehoidon arviointi hyödyttää erilaisissa lääkehoitoon liittyvissä tilanteissa

 • huoli tai epäily lääkehaitoista
 • käytössä on useita eri lääkkeitä
 • asiakas on monisairas
 • motivaation puute lääkehoitoon
 • asiakas on aloittamassa uuden lääkityksen
 • annosjakeluun liittyvät ongelmat
 • KELA-kattokorvausraja ylittyy

Palvelun sisältö ja kulku

Palveluun sisältyy noin 60 min alkuhaastattelu ja noin 30 min loppukeskustelu, jotka voidaan myös tehdä puhelimitse etäpalveluna.

Alkuhaastattelussa käydään läpi asiakkaan sairaudet ja elintavat. Tietojen tueksi tarvitaan laboratoriotulokset. Tarvittaessa ohjaamme asiakkaan laboratoriokokeisiin. Lisäksi tarvitaan tiedot käytössä olevista resepti -ja itsehoitolääkkeistä, ravintolisistä ja luontaistuotteista.

Lääkehoidon arvioinnissa

 • selvitetään asiakkaan lääkityksen kokonaisuus, huomioiden reseptilääkkeiden lisäksi mahdolliset itsehoitolääkkeet sekä vitamiini -ja luontaistuotevalmisteet
 • tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet
 • tarkistetaan lääkkeiden oikeat ajanottokohdat suhteessa ruokailuun, vuorokauden aikaan ja muihin lääkkeisiin
 • huomioidaan lääkkeiden soveltuvuus iäkkäille
 • varmistetaan munuaisten toimintakyky lääkitykseen.

Loppukeskustelussa käydään läpi lääkitykseen liittyvät asiat rauhallisessa ympäristössä tai puhelimitse etätapaamisena. Asiakas voi kysyä ja keskustella lääkkeisiin liittyvistä asioista ja niihin liittyvistä huolista. Asiakas päättää itse hakeutuuko hän lääkärille yhteenvedon kanssa tämän jälkeen.

Palvelun hyödyt

 • asiakas voi varmistua, että hänen lääkkeensä sopivat yhteen ja osaa käyttää niitä oikein, jolloin lääkehoidon onnistuminen, teho ja hoitoon sitoutuminen paranevat
 • asiakas voi saada helpotusta ja neuvoja lääkkeistä johtuviin haittoihin esim. ummetus, ihon kuivuminen, suun kuivuminen
 • lääkityksen tarkistuksesta tehdään ajantasainen lääkityslista ja
 • raportti, joka sisältää mahdolliset lääkitykseen liittyvät muutosehdotukset lääkärille.

HUOM! lääkemuutokset tekee vain lääkäri.

Lääkehoidon arviointi LHA -palvelun hinta

Lääkehoidon kokonaisarviointi LHA 173 €.
Hinta sisältää farmaseutin alkuhaastattelun sekä loppukeskustelun sekä kirjallisen yhteenvedon (150 €), toimistomaksun (21 €) ja Kantamaksun (2€).

Kuinka lääkehoidon arvioon hakeudutaan?

Varaa aika farmaseutille puhelimitse asiakaspalvelusta puh. 09 4748 2705 ja kerro haluavasi Lääkehoidon arviopalveluun.

Hyödyllisiä linkkejä

Yliopis­to­sai­raa­loiden ylläpitämässä Terveyskylän Lääketalon-nettisivuilla on paljon hyödyl­listä tietoa lääkkeistä ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista.

Lue myös lääkehoidon kokonaisarvioinnista LHKA

Lue myös Lääkehoidon tarkistus LT