Laboratorio

Tuotamme laboratoriopalveluja Ortonin päätoimipaikassa Ruskeasuolla sekä HUSLAB-yksiköissä pääkaupunkiseudulla.

Laboratoriopalvelut Ortonissa Ruskeasuolla

Ortonin laboratoriossa tehdään monipuolisesti kliinisen kemian ja fysiologian tutkimuksia. Toimintamme perustuu ajanmukaiseen teknologiaan ja palvelemme sinua ammattitaidolla. Laboratorion näytteenottoon voit tulla ilman ajanvarausta laboratorion aukioloaikoina.

Lääkärin määräämistä laboratoriokokeista suurin osa voidaan ottaa jo samalla käyntikerralla vastaanottokäynnin yhteydessä. Osa verikokeista edellyttää paastoa ja niihin on tultava ravinnotta.

Laboratorioon voit tulla myös ilman lääkärin lähetettä. Muistathan, että laboratoriotutkimusten tuloksista on hyvä aina keskustella lääkärin kanssa.

Ortonin laboratoriossa tehtävät kliinisen fysiologian tutkimukset

  • Sydänfilmi ( Pt-Ekg )
  • Puhalluskoe ( Pt-FVSpiro )

Tutkimuksiin valmistautuminen
Verenkierron tasaamiseksi laboratorioon olisi hyvä saapua 15 minuuttia etukäteen ennen näytteenottoa.

Ajanvarausta vaativat tutkimukset
Osaan laboratoriotutkimuksista tulee varata aika laboratoriosta.

Näihin tutkimuksiin tarvitaan lääkärin lähete:

  • Puhalluskoe ( Pt-FVSpiro )

Kela-korvaus: Ortonin laboratoriotutkimukset eivät ole Kela-korvattavia.

Tarkempia ohjeita näytteenottoon valmistautumisesta saat laboratoriosta. Katso yhteystiedot ja aukioloajat tästä.

HUSLAB-laboratoriopalvelut

Käytämme HUSLAB:n laboratoriopalveluja ja voimme tarjota myös sellaisia vaativia tai harvi­naisia tutki­muksia, joita ei yksityi­sesti ole muualta saata­vissa. HUS ottaa tutki­muksiin Ortonin yksityis­po­ti­laita kunnal­listen potilaiden lomaan siten, että kunta­po­ti­laiden hoito ei häiriinny.

Tutki­mukset edellyt­tävät Ortonin lääkärin tutki­mus­lä­he­tteen.

HUSLAB on Suomen johtavan kliinisten labora­to­rio­pal­ve­luiden tuottaja, jolla on laaja näytteen­ot­to­ver­kosto Uudel­la­maalla. HUSLA­Bissa tehdään 20 miljoonaa labora­to­rio­tut­ki­musta vuosittain.

Kela-korvaus: Ortonin HUSLABissa tuottamat laboratoriopalvelut eivät ole Kela-korvattavia.