Laboratorio

Tuotamme laboratoriopalveluja Ortonin päätoimipaikassa Ruskeasuolla sekä HUSLAB yksiköissä pääkaupunkiseudulla.

Laboratoriopalvelut Ortonissa Ruskeasuolla

Ortonin laboratoriossa tehdään monipuolisesti kliinisen kemian ja fysiologian tutkimuksia. Toimintamme perustuu ajanmukaiseen teknologiaan ja palvelemme sinua ammattitaidolla. Laboratorion näytteenottoon voit tulla ilman ajanvarausta laboratorion aukioloaikoina.

Lääkärin määräämistä laboratoriokokeista suurin osa voidaan ottaa jo samalla käyntikerralla vastaanottokäynnin yhteydessä. Osa verikokeista edellyttää paastoa ja niihin on tultava ravinnotta.

Laboratorioon voit tulla myös ilman lääkärin lähetettä, mutta Kela-korvauksen saaminen edellyttää lääkärin allekirjoittamaa lähetettä. Muistathan, että laboratoriotutkimusten tuloksista on hyvä aina keskustella lääkärin kanssa.

Ortonin laboratoriossa tehtävät kliinisen fysiologian tutkimukset

  • Sydänfilmi ( Pt-Ekg )
  • Puhalluskoe ( Pt-FVSpiro )

Tutkimuksiin valmistautuminen
Verenkierron tasaamiseksi laboratorioon olisi hyvä saapua 15 minuuttia etukäteen ennen näytteenottoa.

Ajanvarausta vaativat tutkimukset
Osaan laboratoriotutkimuksista tulee varata aika laboratoriosta.

Näihin tutkimuksiin tarvitaan lääkärin lähete:

  • Sokerirasitus ( Pt-Gluk-R1 )
  • Puhalluskoe ( Pt-FVSpiro )

Tarkempia ohjeita näytteenottoon valmistautumisesta saat laboratoriosta. Katso yhteystiedot ja aukioloajat tästä.

HUSLAB -laboratoriopalvelut

Käytämme HUSLAB:n laboratoriopalveluja ja voimme tarjota myös sellaisia vaativia tai harvi­naisia tutki­muksia, joita ei yksityi­sesti ole muualta saata­vissa. HUS ottaa tutki­muksiin Ortonin yksityis­po­ti­laita kunnal­listen potilaiden lomaan siten, että kunta­po­ti­laiden hoito ei häiriinny. Koska joihinkin tutki­muksiin on HUS:ssa jonoja, heijastuu tämä valitet­ta­vasti myös yksityis­po­ti­laiden odotusai­koihin.

Tutki­mukset edellyt­tävät Ortonin lääkärin tutki­mus­lä­he­tteen.

HUSLAB on Suomen johtavan kliinisten labora­to­rio­pal­ve­lujen tuottaja, jolla on laaja näytteen­ot­to­ver­kosto Uudel­la­maalla. HUSLA­Bissa tehdään 20 miljoonaa labora­to­rio­tut­ki­musta vuosittain.

Huom: Kelan 1.7.2020 tekemän päätöksen mukaan niistä Ortonin palve­luista, jotka tuotetaan HUSin sairaa­loissa tai muissa tiloissa ei valitet­ta­vasti anneta Kela-korvauksia.