Puudutukset kivun hoidossa

Puudutukset kivun hoidossa Ortonissa ovat sakraalipuudutus, juurikanava- ja fasettinivelpuudutus ja lämpöpuudutus. Lisäksi kivun hoitoon on käytössä myös epiduraalinen stimulaatiohoito.

Erityisen hyvä akuutin kivun hoidossa

Kivunhoidossa käytettävistä puudutuksista on vaihtelevia tutkimustuloksia. Puudutukset toimivat parhaiten akuutin kivun hoidossa. Jos kipuun liittyy tulehdusta ja turvotusta, kolmasosa potilaista hyötyy puudutuksesta. Puudutushoitoja annetaan sarjoittain ja niiden vaikutusaika vaihtelee. Yleisin puudutushoito on selkärangan hermojuuri- tai fasettipuudutus, joihin myös sakraalipuudutus kuuluu.

Puudutustoimenpiteistä hyötyvät erityisesti potilaat, joilla on säteilevää tai hermoperäistä selkäkipua. Toimenpiteessä voidaan tarkasti ja tietokonekuvantamista hyödyntäen puuduttaa ja rauhoittaa joko pinteessä olevat tai ärtyneet hermojuuret tai oirehtivat fasettinivelet. Puuduttaa voidaan myös perifeerisiä eli ääreishermoja.

Sakraalipuudutus

Sakraalipuudutus on kivun hoitokeino, jossa puudute ruiskutetaan häntäluun alapuolelta epiduraalitilaan. Näin saadaan paikallisesti rajattu puudutus. Puudutus voi helpottaa esimerkiksi selän välilevyn pullistuman aiheuttamaa kipua. Puudutuksen tavoitteena on vähentää turvotusta ja tulehdusta sekä nopeuttaa paranemista.

Juurikanava- ja fasettinivelpuudutus

Lääkehoidon lisäksi hoitokeinoina voidaan käyttää juurikanava- ja fasettinivelpuudutuksia. Näitä kivunhoitomenetelmiä voidaan käyttää hermojuuriperäisessä kivussa ja selkärangan rappeumaan eli kulumaan liittyvän fasettiperäisen oireen hoidossa. Toimenpiteessä erikoislääkäri voi ruiskuttaa hermojuuri- ja pikkunivelten puudutuksissa hermojuuren tai fasettinivelen ympäristöön puudutusainetta tai pienen määrän kortisonia helpottamaan kipua ja vähentämään tulehdusreaktiota. Puudutuksessa pyritään ärtyneiden fasettien eli selkärangan alueen pikkunivelten ärsytystilan rauhoittamiseen tai ärtyneen tai tulehtuneen hermojuuren rauhoittamiseen. Toimenpidealue paikannetaan tarkasti röntgen-, tietokonetomografia- tai ultraääniohjauksessa. Paikallispuudutuksessa tehtävä toimenpide kestää noin 30 – 60 minuuttia. Toimenpiteen vaikutusta seurataan lääkärikäyntien yhteydessä sekä potilaan ja sairaanhoitajan säännöllisessä yhteydenpidossa.

Epiduraalinen stimulaatiohoito

Epiduraalista stimulaatiohoitoa käytetään kroonisissa selän- ja jalan hermovauriokiputiloissa sekä mm. raajan CRPS-kiputiloissa. Epiduraalistimulaatiota käytetään, kun lääkehoidolla ja puudutushoidoilla ei saada riittävän hyvää kivunlievitystä. Selkäortopedit tekevät stimulaattoritoimenpiteitä maksusitoumuksella. Hoitoon kuuluu myös säännöllinen stimulaattorihoidon seuranta. Stimulaattori säädetään kipupoliklinikalla yhteistyössä laitevalmistajien edustajien kanssa. Lue lisää kipustimulaattorista hoitokeinona.

Lämpöpuudutus

Radiofrekvenssi (RF) –lämpöpuudutus (radiofrekvenssihoito) on korkeataajuista sähköhoitoa, jota annetaan hermoperäisen jatkuvan kivun helpottamiseen lämmittämällä hermon ympäristöä. Osa kipuhermosäikeistä ”tuhoutuu” jolloin kipusignaalin kulku heikkenee tai jopa estyy. RF-puudutuksia voidaan tehdä niin selkänikamien välisiin juurikanaviin kuin ääreishermojenkin ympärillekin.  Näitä hermokivun helpottamiseen tähtääviä toimenpiteitä voidaan uusia määräajoin. Niitä käytetään osin myös diagnostiikkaa varmentamaan. Toimenpide tehdään paikallispuudutuksessa röntgenavusteisesti.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika puheli­mitse 09 4748 2705

Nettiajanvaraus

Ortonin yhteystiedot

Hyödyllistä tietoa kivun hallinnasta Terveyskylän sivuilta