Lääkehoidon kokonaisarviointi LHKA

Lääkehoidon kokonaisarviointi LHKA -palvelu on yleensä lääkärin käynnistämä potilaan lääkehoidon kokonaisvaltainen selvitys. Palvelun suorittaa LHKA-koulutuksen saanut farmaseutti yhteistyössä lääkärin kanssa.

Potilas voi hakeutua kokonaisarvioon myös itsenäisesti, jolloin farmaseutti on yhteydessä potilaan lääkäriin. Jos potilaalla ei ole hoitavaa lääkäriä, voimme suosittaa sopivaa Ortonin lääkäriä.

Kirjallinen suostumus

Lääkehoidon kokonaisarviointi toteuttaminen edellyttää asiakkaan kirjallista suostumusta ja ajan tasalla olevaa lääkelistaa. Kokonaisarvioinnin tavoitteena on tarkoituksenmukainen, tehokas, turvallinen ja taloudellinen lääkehoito.

Syitä lääkehoidon kokonaisarvioinnin toteuttamiselle

 • asiakkaalla epäillään lääkkeen haittavaikutusta
 • asiakkaalla on useita lääkkeitä
 • asiakkaalla on useita lääkäreitä
 • lääkehoito ei tehoa
 • mahdollinen lääkitysperäinen ongelma
 • motivaation puute lääkehoitoon
 • lääkkeiden annosjakelun tai annostelun tarkistus
 • KELA-kattokorvausraja ylittyy

Palvelun sisältö ja kulku

Palveluun sisältyy noin 60 min. alkuhaastattelu ja noin 30 min. loppukeskustelu, jotka voidaan toteuttaa myös puhelimitse etätapaamisena.

Alkuhaastattelussa käydään läpi asiakkaan sairaudet ja elintavat. Tietojen tueksi tarvitaan laboratoriotulokset. Tarvittaessa ohjaamme asiakkaan laboratoriokokeisiin.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnissa:

 • selvitetään asiakkaan lääkityksen kokonaisuus, huomioiden reseptilääkkeiden lisäksi mahdolliset itsehoitolääkkeet sekä vitamiini- ja luontaistuotevalmisteet
 • tarkistetaan epätarkoituksenmukaiset päällekkäisyydet ja yhteensopimattomuudet
 • tarkistetaan lääkkeiden oikeat ajanottokohdat suhteessa ruokailuun, vuorokauden aikaan ja muihin lääkkeisiin
 • huomioidaan lääkkeiden soveltuvuus iäkkäille
 • varmistetaan munuaisten toimintakyky lääkitykseen

Loppukeskustelussa käydään läpi lääkitykseen liittyvät asiat rauhallisessa ympäristössä tai etätapaamisena. Potilas voi kysyä ja keskustella lääkkeisiin liittyvistä asioista ja mahdollisista niihin liittyvistä huolista. Kokonaisarvioinnin lopputuloksena syntyy kirjallinen yhteenveto, joka toimitetaan hoitavalle lääkärille, joka käy kokonaisuuden potilaan kanssa läpi.

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin hyödyt

 • asiakas voi varmistua, että hänen lääkkeensä sopivat yhteen ja osaa käyttää niitä oikein, jolloin lääkehoidon onnistuminen, teho ja hoitoon sitoutuminen paranevat
 • asiakas voi saada helpotusta ja neuvoja lääkkeistä johtuviin haittoihin, joita ovat esim. ummetus, ihon kuivuminen ja suun kuivuminen
 • lääkityksen tarkistuksesta tehdään ajantasainen lääkityslista ja raportti, joka sisältää lääkitykseen liittyvät muutostarpeet, jotka tekee lääkäri

Lääkehoidon kokonaisarvioinnin hinta

Lääkehoidon kokonaisarviointi (LHKA) 323 €.
Hinta sisältää farmaseutin alkuhaastattelun sekä loppukeskustelun sekä kirjallisen yhteenvedon (300 €) sekä toimistomaksun (21 €) ja Kantamaksun (2€).

Kuinka lääkehoidon kokonaisarviointiin hakeudutaan?

Pyydä lääkäriltäsi lähete Ortonin lääkehoidon kokonaisarviointiin ja varaa aika farmaseutille puhelimitse asiakaspalvelusta puh. 09 4748 2705. Voit myös hakeutua arvioon suoraan ilman lääkärin lähetettä varaamalla ajan ajanvarauksesta.

Hyödyllisiä linkkejä

Yliopis­to­sai­raa­loiden ylläpitämässä Terveyskylän Lääketalon-nettisivuilla on paljon hyödyl­listä tietoa lääkkeistä ja lääkkeiden yhteisvaikutuksista.

Lue myös lääkehoidon arvioinnista LHA

Lue myös Lääkehoidon tarkistus LT