Ismo Hämeenniemi

Fysioterapeut, Manipulatiivinen ft./Maitland Concept ®

Språk:

finska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors, Finland.

Välkommen till min mottagning