Kristina Sarkkinen

Fysioterapeut, uroterapeut, specialist på sexologi (NACS)

Språk:

finska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors, Finland.

Välkommen till min mottagning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.