Tarja Rantala

Fysioterapeut

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Övre extremitets- och handbesvär, rehabilitering efter operation, smärtpatienter, TOS, CRPS, lymfterapi, akupunktur

Utbildning

Fysioterapeut 1976

Fysioterapeut, specialisering 1990

Lymfterapiutbildning

Akupunkturutbildning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är FPA-ersättningsgilla.