globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Smärtrehabilitering

Ortons fysioterapeuter har specialiserat sig på behandling och rehabilitering av svåra smärttillstånd och funktionsstörningar.

Metoder som kan användas omfattar t.ex. olika terapier, aktiv träning, akupunktur och avslappningsmetoder.

Våra fysioterapeuter som har specialiserat sig på behandling och rehabilitering av smärttillstånd och funktionsstörningar i rörelseorganen planerar och väljer tillsammans med dig lämpliga, trygga och effektiva behandlingsformer och rehabiliteringsmetoder som motsvarar dina behov. Ortons fysioterapeuter har specialiserat sig på behandling och rehabilitering av svåra smärttillstånd och funktionsstörningar hos patienter med t.ex. CRPS, WHIPLASH, EDS eller tidigare traumaskador. Metoder som kan användas omfattar t.ex. manuell terapi, aktiv träning, lymfterapi, akupunktur, psykofysisk fysioterapi, vattenterapi och olika avslappningsmetoder.

Våra fysioterapeuter tänker på helheten när de bemöter dig och tar sig tid att sätta sig in i dina problem. Fysioterapins effekt uppföljs under hela terapiperioden. Terapiperiodens längd kan variera från ett enstaka handledningsbesök till behandlingsserier med flera besök. Du får stöd av experter inom många olika områden, såsom en psykolog, sexualterapeut, smärtläkare, arbetsterapeut och dietist. Du kan uppsöka smärtrehabiliteringsexperternas mottagning antingen på remiss eller på egen bekostnad.

Alla Ortons tjänster