Henrikki Santti

Med.dr
Specialist i urologi

Verksamhetsplats:

Pejas sjukhus, Sjukhusgatan 1, Vanda

Välkommen till min mottagning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.