Robin Bergroth

Licentiat för medicin
Specialist på urologi

Språk:

finska, svenska, engelska

Välkommen till min mottagning

Jag har mottagningar för patienter med prostatacancer och som behöver intern strålbehandling för prostatacancer (HDR-brakyterapi)

Läs mer om intern strålbehandling för prostatacancer (HDR-brakytherapi)

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.