Ahmed Geneid

Med.dr, docent
Specialist på öron-, näs- och halssjukdomar och foniatri

Språk:

finska, engelska, arabiska

Verksamhetsplats:

Foniatriska polikliniken, Böle, Magistratsporten 2, Helsinki

Välkommen till min mottagning

FPA-ersättning: Dessa tjänster är inte FPA-ersätt­nings­gilla.

Min speciella expertis

Behandling av röststörningar och sväljningsproblem samt stämbandstumörer.

Obs! Förfrågningar och reservationer för denna specialist

Ortons opera­tionsteam tel +358 9 4748 2704 eller via e-post toimenpide@orton.fi