Aaro Haapaniemi

Med.o.kir.dr
Specialist på öron-, näs- och halssjukdomar

Språk:

finska, svenska, engelska, japanska

Verksamhetsplats:

Kirurgiska sjukhuset, Kaserngatan 11–13, Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Förfrågningar och reservationer för denna specialist

Ortons opera­tionsteam tel 09 4748 2704.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.