Mika Väisänen

Med.o.kir.dr
Specialist på gastroenterologisk kirurgi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Jorvs sjukhus, Åbovägen 150, Esbo

Välkommen till min mottagning

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.