Mika Väisänen

Med.o.kir.dr
Specialist på gastroenterologisk kirurgi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Jorvs sjukhus, Åbovägen 150, Esbo

Välkommen till min mottagning

Obs! Förfrågningar och reservationer för denna specialist

Ortons opera­tionsteam tel 09 4748 2704.

FPA-ersättning

Dessa tjänster är inte FPA-ersättningsgilla.