globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Lymfterapi

Lymfterapi är ett specialområde inom fysioterapin, där man behandlar svullnader och besvär och sjukdomar förorsakade av svullnad. Lymfterapi lindrar också smärta och är avslappnande.

Lymfterapi är ett specialområde inom fysioterapin. Med lymfterapi behandlas svullnader uppkomna av olika orsaker, samt besvär eller sjukdomar som svullnaden lett till. Lymfterapi har även en smärtlindrande och avslappnande effekt.

Manuell lymfterapi stimulerar lymfkärlens funktion och främjar lymfvätskans flöde. Manuell lymfterapi innebär ett lätt och rytmiskt grepp. Detta stöder lymfkärlens kontraktion. Till lymfan hör också kompressionsterapi, rörelseövningar och hudvård. Lymfterapi används både skilt och kombinerat med annan fysioterapi. Lymfterapi kräver relativt långa behandlingstider och -perioder. Terapins längd och frekvens beror på bl.a. sjukdomen/skadan, patientens allmäntillstånd samt behandlingsområdets omfattning. Den genomsnittliga behandlingstiden är en timme per gång. Du kan komma till lymfterapi med eller utan läkarremiss.

Du kan ha nytta av lymfterapi vid:

  • svullnad förorsakad av bl.a. lymfkärl och vener, canceroperation, strålbehandling, kirurgiskt ingrepp eller graviditet
  • frakturer, stukningar, muskelförslitningar/-bristningar, blodutgjutningar och brännskador
  • vid vård av venösa och arteriella bensår samt bensår förorsakade av sockersjuka · reuma, ledförslitning, fibromyalgi eller eftertillstånd till ros
  • CRPS samt nervvävnadens och bindvävsstrukturens irritationstillstånd

Lymfterapi ges inte vid akuta infektioner, djupa ventromboser eller elakartade tumörer, som är under behandling.

Kompressionsterapi

Kompressionsterapi har en betydande andel i behandling av svullnader. Behandlingen ges dock inte vid irritationstillstånd i nervvävnaden och bindväven.

I början av behandlingen är syftet att minska svullnaden. Eftersom svullnadens konsistens och vårdområdets/extremitetens omkrets kan förändras en hel del, utgörs kompressionsbehandlingen i början huvudsakligen av förband utförda för hand.

I ett senare skede görs kompressionerna med medicinska kompressionsstrumpor, kompressionsärmar eller -handskar. Du har möjlighet att få ersättning från FPA för lymfterapi som ordinerats av läkare.