Specialister

  • Återställ

Susanna Kauhanen

MD

Plastikkirurg

Språk: finska, svenska, engelska, tyska

Verksamhetsplats: Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Susanna Kauhanen

Med.o.kir.dr

Specialist på plastikkirurgi

Språk: finska, svenska, engelska, tyska

Verksamhetsplats: Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Patrik Lassus

Med.dr, docent

Specialist på plastikkirurgi

Verksamhetsplats: Tölö sjukhus, Topeliusgatan 5, Helsingfors

Erkki Tukiainen

Med.o.kir.dr, professor

Specialist på plastikkirurgi

Verksamhetsplats: Tölö sjukhus, Topeliusgatan 5, Helsingfors

Tuija Ylä-Kotola

Med.dr

Specialist på plastikkirurgi

Verksamhetsplats: Tölö sjukhus, Topeliusgatan 5, Helsingfors

Här hittar du Ortons specialister

Förutom Ortons sjukhus i Brunakärr, Helsingfors, erbjuder HUS Helsingfors universitessjukhusets läkarnas mottagningar på HUS-sjukhus i Helsingfors område. Denna privata aktivitet äger rum när det inte finns några HUS-patienter inom vården.

Specialister med mottagningar

Vissa av våra specialister kan bokas genom webbtidsbokning och andra kan endast bokas per telefon via kundservice. En specialists profilinformation har webbtidsbokning-knapp när möten kan göras via webbtidsbokning.

Andra specialister

Här hittar du också information om de specialister som inte erbjuder mottagningstjänster som sådana. Patienten kan söka läkarvård direkt på grundval av redan utförda tester. I detta fall ordnas en tid för patienten att träffa läkaren.