Tove Palmgren-Soppela

MD
Specialistläkare i handkirurgi

Språk:

finska, svenska, engelska

Verksamhetsplats:

Orton, Tenalavägen 10, 00280 Helsingfors

Välkommen till min mottagning

Min speciella expertis

Handkirurgi

FPA-ersättning

Dessa tjänster är FPA-ersättningsgilla.