globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Fysioterapi

I fysioterapin tar vi klienten i beaktande helhetsmässigt och vi gör upp mål tillsammans med klienten. Fysioterapi kan förebygga långvariga symptom. I fysioterapin kan man minska de rådande symptomens biverkningar. Fysioterapins målsättning är att förbättra funktionsförmågan och höja livskvaliteten.

Fysioterapi är handledd individuell träning och behandling. I fysioterapin kan man bl.a. aktivera och avslappna muskler, lindra smärta, öka rörligheten i leder och muskler, förbättra koordinationsförmåga och balans. Metoderna kan vara: aktiv träning, lymfterapi, akupunktur, avslappningsmetoder och manuell behandling. På Orton används bl.a.: PhysioTouch, TENS, Bemer-madrass, ultraljud och Cryo-kylbehandlingsapparatur.

Syftet med terapin är att förebygga och korrigera störningar i funktionsförmågan och rörligheten. Under handledning av fysioterapeuten kan klienten träna för att uppnå sitt eget mål. Fysioterapeuten planerar, som en del av rehabiliteringen, ett lämpligt hemövningsprogram för klienten. Klienten motiveras att vara aktiv och själv ta ansvar för sin rehabiliteringsprocess och funktionsförmåga.

Fysioterapeuterna på Orton är professionella och mångsidigt utbildade och erfarna, och upprätthåller sitt specialkunnande genom regelbunden utbildning.