globe.png
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Du kan kolla dina bokningar på Tidsbokning-sidan.
Tack för din bokning! Du får en bekräftelse via textmeddelande och ett påminnelsemeddelande 24 timmar före bokad tid.
Förändringarna uppdaterade
Bokning avbryts.

Ergoterapi

Ergoterapins syfte är att klienten tillsammans med ergoterapeuten ska hitta resurser för att bättre klara av vardagen och få högre livskvalitet efter en skada eller om man har en sjukdom.

Du kan komma till ergoterapin på egen bekostnad, med betalningsförbindelse eller med Helsingfors stads servicesedel. Ergoterapitjänster erbjuds enligt överenskommelse både på anstalt och som hem- och arbetsplatsbesök. Vi erbjuder även rehabilitering på distans.

Med hjälp av ergoterapi upprätthålls och förbättras funktionsförmågan. Ergoterapeuten stöder dig, så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Ergoterapins delområden:

 • Stödjande av klientens självständiga funktion i vardagen
 • Stöd för att bemästra vardagen
 • Kartläggning av hjälpmedelsbehov
 • IT-ergonomi
 • Sittandets ergonomi
 • Sömnergonomi
 • Avslappningsmetoder
 • Läkemedelsfria smärtbemästringsmetoder
 • Utvärdering av ortosbehov
 • Utvärdering av funktions- och arbetsförmåga
 • Standardiserade test (övre extremiteten)

Ergoterapeuternas specialområden på Orton:

 • Smärtrehabilitering
 • Besvär i stöd- och rörelseorganen
 • Neurologisk rehabilitering
 • Belastningsskador på övre extremiteterna
 • Fortsatt rehabilitering för handkirurgipatienter
 • Rehabilitering av amputationspatienter (övre extremiteten)
 • Smärtrehabilitering för barn och unga
 • Ortostillverkning

Ortons multiprofessionalitet och breda yrkeskompetens möjliggör konsultation av din situation i samarbete med sakkunniga, varvid du får bästa möjliga vård.

Alla Ortons tjänster