Kätilöpolin synnytyspelkokeskustelu

Synnytys on jännittävä ja monelle uusi kokemus. Se voi aiheuttaa joillekin pelkoa, jonka taustalla voi olla erilaisia asioita. Synnytyspelko kannattaa ottaa rohkeasti puheeksi. Pelon ja vaikeiden tunteiden käsittelyn kanssa ei tarvitse jäädä yksin. ​​ Kätilömme keskustelevat kanssasi ja auttavat sinua miettimään ajatuksiasi synnytyksen suhteen. Synnytyspelkoa käsiteltäessä voimme hyödyntää myös erilaisia mielikuva- ja rentoutumisharjoitteita.

Hoidon tavoitteita ovat auttaa sinua valmistautumaan synnytykseen, vähentää pelkoa ja lisätä luottamusta itseesi synnyttäjänä. Tavoitteilla halutaan auttaa sinua saamaan hyvä synnytyskokemus synnytystavasta riippumatta. Lisäksi synnytyspelon hoidolla halutaan varmistaa hyvä hoito ja oikeanlainen tuki synnytyksen aikana. Synnytyspelon hoito kannattaa aina.

Synnytysamme
Tutustuminen tulevaan synnytysympääristöön ja synnytystä tukeviin menetelmiin voi auttaa synnytyspelon hallinnassa. Kuvassa synnytysamme.

Vastaanottoajat ja varaukset

Käynnin pituus on 60 min.
Voit varata käynnit puhelimitse ajanvarauksesta 09 4748 2705.

Hinnat

Katso hintatiedot hinnastostamme.

Kela-korvaus

Nämä palvelut eivät ole Kela-korvattavia.