Neurologia

Neurologian erikoisalaan kuuluu hermoston eli aivojen, selkäytimen ja ääreishermojen sekä lihassairauksien tutkiminen, hoito ja kuntoutus.

Tavallisia neurologisia oireita ovat päänsärky, lihasheikkous, kömpelyys, huimaus, vapina ja puutuminen. Neurologiset sairaudet voivat aiheuttaa myös havaintokyvyn, loogisen ajattelun, puheen tuottamisen tai ymmärtämisen sekä asioiden tunnistamisen ja muistin häiriöitä. Myös kohtaukselliset oireet, kuten tietyt näköhäiriöt ja tajuttomuus-kouristuskohtaukset, kuuluvat neurologisten oireiden kirjoon.

Merkittävä neurologiaan kuuluva sairausryhmä on aivoverenkiertohäiriöt eli aivoinfarkti ja aivoverenvuoto. Muita varsin yleisiä, pitkäaikaisia neurologian alaan kuuluvia sairauksia ovat mm. migreeni ja epilepsia. Tavallisin neurologinen autoimmuunisairaus on MS-tauti. Ikääntymisen myötä yleistyvät liikehäiriösairaudet kuten Parkinsonin tauti ja muistisairaudet kuten Alzheimerin tauti. Lisäksi neurologian erikoisalaan kuuluu koko joukko harvinaisempia tautiryhmiä, mm. perinnöllisiä lihastauteja ja rappeumasairauksia.

Tutustu seuraaviin hoitoihimme Kipuklinikan osiossa:

 

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Hoitotiedustelut ja -varaukset: toimenpidetiimi puh. 09 47482704
Vastaanottojen ajanvaraus ja asiakaspalvelu puh. 09 4748 2705
Nettiajanvaraus tästä

Katso tarkemmat yhteys­tie­tomme tästä.