C-hepatiitin lääkehoito

Sairauden kuvaus, jossa toimenpide on perusteltua suorittaa

Hepatiitti C on viruksen aiheuttama maksatulehdus, joka hoitamattomana voi johtaa maksakirroosiin ja maksasyöpään. HCV-infektio luokitellaan krooniseksi, jos se on jatkunut diagnosoinnin jälkeen vähintään puoli vuotta. Toisin kuin A- ja B-hepatiittiin, C-hepatiittiin ei ole rokotetta. Se voidaan kuitenkin hoitaa lääkkeellisesti. Hiljattain käyttöön saadut toisen polven virusspesifiset lääkkeet ovat mullistaneet C-hepatiitin hoidon. Uudet virusspesifiset interferonittomat C-hepatiittilääkkeet parantavat merkittävästi hoitotuloksia maksasairauden vaikeusasteesta tai aiemmasta epäonnistuneesta hoidosta riippumatta. Hoitoa voidaan harkita kaikille HCV-RNA-positiivisille potilaille, joilla ei ole hoidon vasta-aiheita. Lähes kaikki hoitoon sitoutuneet paranevat infektiosta.

Hyödyt ja haitat

Uudet virusspesifiset C-hepatiitin lääkkeet ovat suun kautta annosteltavia, hyvin siedettyjä ja tehoavat yhdistelminä lähes kaikkiin genotyyppeihin. Lisäksi ne tehoavat maksavaurion asteesta riippumatta ja soveltuvat vähäisten yhteisvaikutustensa vuoksi käytettäviksi myös maksansiirron jälkeen.

Uusien C-hepatiittilääkkeiden haitta- ja yhteisvaikutukset sekä tarve hoidonaikaiseen seurantaan ovat selkeästi aiempia hoitoja vähäisempiä. Yhdistelmälääkehoidon ansiosta resistenssin kehittyminen on harvinaista ja yli 90 % hoidoista onnistuu genotyypistä riippumatta.

Uusien C-hepatiittilääkkeiden käyttöä rajoittaa niiden korkea hinta.

Hoidon kesto

Ennen hoidon aloitusta tehdään alkututkimukset. Hoidon aikana seurataan verikokeita neljän viikon välein. Hoidon päättyessä määritetään HCV-RNA-pitoisuus. Hoidon kesto on tyypillisesti 12 viikkoa. Pysyvä hoitovaste voidaan määrittää jo 12 viikon kuluttua hoidon päättymisestä.

Toipumisaika

Uudet C-hepatiittilääkkeet ovat tyypillisesti hyvin siedettyjä ja tarve hoidon aikaiseen seurantaan on huomattavasti vähäisempää kuin interferonipohjaisilla lääkkeillä. Hoito ei vaadi sairaalaseurantaa vaan voidaan toteuttaa polikliinisesti. Hoidon aikana voi matkustaa sekä käydä töissä.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Hoitotiedustelut ja -varaukset: toimenpidetiimi puh. 09 47482704
Vastaanottojen ajanvaraus ja asiakaspalvelu puh. 09 4748 2705
Nettiajanvaraus tästä

Katso tarkemmat yhteys­tie­tomme tästä.