Juulia Turunen

AMK Fysioterapeutti

Kielitaito:

suomi, ruotsi, englanti

Toimipaikka:

Orton, Tenholantie 10, 00280 Helsinki, Finland

Tervetuloa vastaanotolleni

Erityisosaamiseni

Tuki- ja liikuntaelinten toimintahäiriöt ja kiputilat sekä niihin liittyvä kuntoutus, psykofyysinen fysioterapia, kipupotilaat, CRPS, EDS, leikkausten jälkeinen fysioterapia, akupunktio, allasterapia, asentohuimauksen hoito. Hoidan myös lapsia ja nuoria.

Koulutus ja työpaikat

  • Fysio­te­ra­peutti AMK 2008
  • Akupunk­tio­kou­lutus 2011
  • Psykofyysinen fysioterapia koulutus 2023
  • EFT-terapeutti 2023
  • Sovelletun rentouden koulutus 2023

Aloin työsken­nellä Ortonissa fysioterapeuttina heti valmis­tu­misen jälkeen vuonna 2009.

Erityiset ammatilliset kiinnostuksen kohteet

Kipuasiakkaiden kanssa hyödynnän mm. psykofyysisen fysioterapian viitekehystä, jonka tavoitteena on ihmisen kokonaisvaltaisen toimintakyvyn edistäminen. Psykofyysisen fysioterapian perustana on psykofyysinen eli ihmisen kokonaisvaltaisuutta korostava ihmiskäsitys. Keskeistä asiakkaiden kanssa työskentelyssä on ymmärrys siitä, että keho ja mieli muodostavat kokonaisuuden ja ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mieleen, toisaalta tunteet ja ajatukset heijastuvat liikkumiseen ja kokemukseen omasta kehosta.

Psykofyysinen fysioterapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla asiakas saa selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämäänsä. Psykofyysinen fysioterapia mahdollistaa oman kehollisuuden kokemisen, tunnistamisen ja hyväksymisen. Kuntoutuksessa huomioidaan myös hengityksen, asentojen ja liikkumisen nostamien tunteiden, ajatusten ja kokemusten merkitys ihmiselle. Fysioterapian tavoitteet määräytyvät aina asiakkaan voimavarojen ja elämäntilanteen mukaan.

Työparina klinikkakoira Crema kivun hallintaan

Fysio­te­ra­peuttina minua kiinnostaa erityi­sesti pitkittyneen kivun hoito. Minulla on kahtena päivänä viikossa työparina klinikkakoira Crema. Cremalle on opetettu kipuhajun provosoituminen eli koira toimii ikään kuin ”sensorina” ja ilmaisee, kun kipu provosoituu. Koira rauhoittuu vasta, kun kipua hoidetaan tavalla joka auttaa. Tätä voidaan vastaanotoilla hyödyntää mietittäessä, sitä millaiset lääkkeettömät kivunhallintakeinot kenelläkin toimivat parhaiten. Creman kanssa voidaan tehdä myös aktiivista harjoittelua ja siinä on vain mielikuvitus rajana.

Ajanvaraus klinikkakoira-vastaanotolle (muut varaukset ajanvarauksen tai nettiajanvarauksen kautta)

Creman aikojen varaus tapahtuu joko puhelimitse numerooni 040 6300 740 tai voit jättää soittopyynnön tekstiviestitse tai sähköpostiini: juulia.turunen@orton.fi.

Creman vastaanottoajat ovat 60 min, mutta aktiivista työskentelyä koiran kanssa on 30 min, jonka jälkeen Cremalla on ”lakisääteinen” tauko.

Vastaan­ot­to­hinta Creman kanssa 60 min. 131 €.
Hinta sisältää fysioterapeutin osuuden, Crema-lisän sekä palvelumaksun.

Lue Ortonin sivuilta lisää klinikkakoira Cremasta.

Lue Iltasanomien juttu Juuliasta ja Cremasta.

Kela-korvaus

Fysio­te­rapia-palvelut eivät ole Kela-korvat­tavia 1.1.2023 alkaen.

Lisätietoja Kela-korvausten muutok­sista tästä.