globe.png
search-icon.png
  .../... parasta osumaa haulla

  Vastaanotto- ja puhelinaikojen varaukset puh. 09 4748 2705.

  Etävastaanottoaikojen varaukset puh. 040 178 9966.

  Katso tarkemmat aukioloajat täältä.

  Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
  Voit tarkastella varauksiasi Ajanvaraus-sivulla.
  Kiitos ajanvarauksestasi! Saat vahvistuksen tekstiviestinä ja muistutusviestin 24 tuntia ennen varattua aikaa.
  Muutokset päivitetty!
  Varaus poistettu!

  Kuntoutus: amputaatiokuntoutus

  Amputaatiokuntoutuksen avulla selvitetään sopivat kuntoutusmuodot ja apuvälineet. Kuntoutuksella pyritään normaaleihin arjen toimintoihin ja harrastuksiin sekä tukemaan fyysistä aktiivisuutta.

  Kuntoutuksen vaiheet

  Amputaatiokuntoutus voidaan jakaa eri vaiheisiin. Kuntoutukseen vaiheet ovat leikkausta edeltävä, operatiivinen, leikkauksen jälkeinen, proteesin valmistus ja käytön omaksumisen vaihe. Kunkin vaiheen onnistuminen vaikuttaa toipumiseen ja siten toiminta- ja liikuntakykyyn. Kuntoutuksen avulla selvitetään sopivat kuntoutusmuodot ja apuvälineet. Tarvittaessa tehdään kotikäynti kodinmuutostöiden kartoittamiseksi. Kodin muutokset tehdään vastaamaan toimintakykyä. Kuntoutuksessa on tärkeää aktiivinen fysioterapia, progressiivisuus, varhainen jalkeille nousu ja liikkumisen harjoittelu. Kuntoutujan terveydentilaa edistetään liikkuvuutta, tasapainoa ja voimaominaisuuksien harjoittamalla. Kuntoutuksella pyritään normaaleihin arjen toimintoihin ja harrastuksiin sekä tukemaan fyysistä aktiivisuutta. Tarvittaessa kuntoutuksessa voidaan auttaa soveltavan liikunnan apuvälineiden käytössä sekä ohjata vammaisurheilun järjestöjen pariin uusien harrastusmuotojen löytämiseksi. Fysioterapian tehtävänä on tukea kuntoutujaa muutosprosessissa, jolla estetään liikunta-, toiminta- ja työkyvyn heikentymistä sekä syrjäytymistä. Parhaimpaan tuloksen päästään yhteistyössä muiden ammattiryhmien ja eri palveluntuottajien kanssa.

  Yläraaja-amputaatiopotilaan kuntoutus

  Toimintaterapeutilla on yleensä keskeinen rooli yläraaja-amputaation jälkeisessä kuntoutuksessa. Kun yläraajan proteesia lähdetään hankkimaan, on järkevää kokeilla erilaisia proteesivaihtoehtoja. Proteesien harjoitusjaksoille haetaan yleensä maksusitoumus vakuutusyhtiöstä tai sairaanhoitopiiriltä. Ortonin ja Respectan yhteinen käsitiimi koostuu apuvälineteknikosta, toimintaterapeutista ja fysioterapeutista. Tiimin kanssa kokeillaan arkikäytössä erilaisia proteesivaihtoehtoja, jotta saadaan paras käsitys siitä, minkälainen proteesi on hyödyllisin. Harjoittelujakso on yleensä noin 1 kk per proteesi. Jos kokeillaan useampia proteeseja, voi jakso olla 1-3 kk pituinen. Kun lopullinen proteesi on valittu, käydään tarvittaessa vielä läpi käden käyttö arjessa, jotta proteesin käyttö olisi mahdollisimman sujuvaa. Toimintaterapeutti käy kuntoutusjakson aikana seuraavia asioita läpi:

  • Tyngän arpien hoito
  • Proteesin pukeminen ja riisuminen
  • Proteesin perustoimintojen harjoittelu
  • Kehon tasapuolinen käyttö
  • Proteesin käytön harjoittelu arkitoiminnoissa
  Kaikki Ortonin palvelut