5 hyvää liikettä polvinivelelle

Fysio­te­ra­peutti Lotta Markkanen näyttää, miten voit ylläpitää polvi­ni­velen liikku­vuutta ja harjoittaa sitä ympäröiviä lihaksia.