Meilahden kolmiosairaala

Haartmaninkatu 4, rakennus 3, Helsinki

Vaihde 09 4711

SaapumisohjeetMeilahden kolmiosairaala

Sairaa­lalla on yhteinen pääsi­sään­käynti Meilahden Tornisairaalan kanssa.

Katso Meilahden sairaala-alueen kartta HUS:n sivuilla.

Joukkoliikenne

Kun tulet hoitoon meille, suosit­te­lemme käyttämään mahdol­li­suuksien mukaan joukko­lii­ken­nettä.

Katso tarkemmat saapu­mis­ohjeet HSL:n reittioppaasta.

Pysäköinti

Sisään­käynnin välit­tö­mässä lähei­syy­dessä on kolme estee­töntä autopaikkaa. Pysäköinti maana­lai­sissa pysäköin­ti­hal­leissa ja ulkopy­sä­köin­ti­pai­koilla on maksul­lista. Pysäköin­ti­hallit ovat avoinna asiak­kaita varten ma-su klo 6-22.

HUOM! Suosit­te­lemme käyttämään P1 pysäköin­ti­hallia, sillä kulku pysäköin­ti­hal­lista P3 on muuttunut. Vanha reitti Syöpä­tautien klinikan edessä on suljettu Silta­sai­raalan valmis­tu­miseen asti. Jalan­kul­kusi­sään­käynti pysäköin­ti­halliin Syöpä­tautien klinikan edestä ei ole käytössä.

Saapumisohjeet vastaanotolle

Sairaalaan saavutaan pääovesta ja kuljetaan vasemmalla puolella sijaitsevaan Kolmiosairaalaan. Kolmiosairaalassa mennään hissien oikealla puolella olevia portaita ylös ja jäädään edessä olevaan aulaan odottamaan. Lääkäri hakee odotusaulasta vastaanotolle.

Tarvittaessa voit lukea lisätietoja HUSin sivuilta.