Tekonivelleikkausten hoitotulokset

Ortonin tekonivelleikkausten hoitotuloksia on seurattu potilaskohtaisesti, siitä lähtien kun sairaalassa tehtiin Suomen ensimmäinen tekonivelleikkaus  vuonna 1967. Suomen kansallinen tekonivelrekisteri käynnistyi 1980 ja Ortonin oma, tarkempaa tietoa keräävä rekisteri vuonna 1989.

Sen lisäksi, että seurantatiedot ovat tärkeä lähde Ortonissa tehtävän tieteellisen tutkimuksen ja hoidon kehittämisen pohjaksi, ovat ne myös erinomanen keino seurata ja raportoida hoidon laadusta sairaalassamme.

Tekonivelinfektiot

Tekonivelleikkaukset ovat suuria leikkauksia, joihin liittyy muiden leikkausten tapaan infektio- eli tulehdusvaara. Tekonvelleikkauksen jälkeiset infektiot ovat hankalia sen vuoksi, että pelkällä antibioottihoidolla ei usein saada infektiota poistetuksi. Usein tarvitaan pitkän antibioottihoidon lisäksi 1-2 laajaa leikkausta, jotta tekonivelinfektio saadaan hoidetuksi.

Tekonivelinfektioiden määrä sairaalassamme on maamme keskimääräistä tasoa selvästi alhaisempi. Ennaltaehkäisevä yleiskuntoon ja perussairauksiin liittyvä riskiarviointi, riskien minimointi, hyvät hoitokäytännöt, pelkästään nk. puhtaaseen kirurgiaan käytettävä leikkausosasto, osaavat kirurgit ja hoitohenkilökunta sekä luonnollisesti paranemisestaan hyvin huolehtivat potilaat ovat onnistumisen tärkeitä osatekijöitä.

Taulukko alla:
Ortonissa selkeästi keskiarvoa vähemmän tekonivelinfektioita.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lähde: taulukko THL:n Siro-rekisteristä vuosilta 2011-2015.

Uusintaleikkaukset

Ortonissa tekonivelleikkausten uusintatarve on maamme alhaisimpia. Samat osatekijät kuin infektiotorjunnassa ovat tärkeitä myös uusintaleikkausriskin hallinnassa. Hyvään hoitoprosessiin ja tarkkaan leikkaustoimintaan liitettynä aktiivisella kuntoutuksen ohjaamisella päästään niin tilastoissa kuin henkilökohtaisellakin tasolla loistaviin tuloksiin.

Taulukko alla:
Lonkan tekonivelleikkausten uusintatarve

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lonkan ja polven tekonivelleikkausten sairaalakohtaiset määrät ja uusintaleikkausten tarve on nähtävissä THL:n ylläpitämässä Suomen tekonivelrekisterissä.