Psykoterapi

Tjänstepaket för psykoterapi

Våra psykoterapeuter arbetar utifrån principerna för kognitiv psykoterapi. Vi använder standardiserade mätare (t.ex. BDI, BAI, CORE) för att bedöma huruvida psykoterapin ger resultat.

Du kan söka psykoterapi på egen bekostnad eller med ett betalningsåtagande från din arbetsgivare, företagshälsovård eller försäkringsbolag.

Litet psykoterapipaket

  1. Diagnostisk intervju hos psykiater
  2. Korttidsterapi med åtta besök
  3. Slutlig utvärdering av terapins resultat och utlåtande från psykiater

Stort psykoterapipaket

  1. Diagnostisk intervju hos psykiater
  2. Terapiutvärdering hos psykolog där patientens reflektionsförmåga, affektreglering, förändringsberedskap och anknytningsrelation utvärderas och terapifokusen utformas (inkl. utlåtande)
  3. Korttidsterapi med 13 besök
  4. Slutlig utvärdering av terapins resultat och utlåtande från psykiater

Pris

Se prisin­for­mation här.

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Boka tid till mottagning via webbtidsbokning eller tel: +358 9 4748 2705.

Se vidare kontak­tin­for­mation här.