Psykoterapi

Tjänstepaket för psykoterapi

Våra psykoterapeuter arbetar utifrån principerna för kognitiv psykoterapi. Vi använder standardiserade mätare (t.ex. BDI, BAI, CORE) för att bedöma huruvida psykoterapin ger resultat.

Du kan söka psykoterapi på egen bekostnad eller med ett betalningsåtagande från din arbetsgivare, företagshälsovård eller försäkringsbolag.

Litet psykoterapipaket

  1. Diagnostisk intervju hos psykiater
  2. Korttidsterapi med åtta besök
  3. Slutlig utvärdering av terapins resultat och utlåtande från psykiater

Stort psykoterapipaket

  1. Diagnostisk intervju hos psykiater
  2. Terapiutvärdering hos psykolog där patientens reflektionsförmåga, affektreglering, förändringsberedskap och anknytningsrelation utvärderas och terapifokusen utformas (inkl. utlåtande)
  3. Korttidsterapi med 13 besök
  4. Slutlig utvärdering av terapins resultat och utlåtande från psykiater

Till mottagning eller behandling, hur går man till väga?

Fråga om våra tjänster eller boka tid på Ortons kundservice per telefon +358 9 4748 2705 eller boka tid via webbtidsbokningen. Vår kontak­tin­for­mation och våra öppet­tider får du här.