Psykoterapia

Palvelupaketit psykoterapiaan

Psyko­te­ra­pia­ sisältää:

  • alkuhaastattelun, jonka perusteella määritellään terapian tavoite
  • terapian, jonka aikana arvioidaan ja hoidetaan huomiokykyä, tunteiden säätelyä, muutosvalmiutta ja esimerkiksi kiinty­mys­suhdetta
  • loppuarvion  ja -lausunnon terapian tulok­sel­li­suu­desta.

Hinta­

Psykoterapiassa voit käydä joko aikarajallisesti terapeutin kanssa sopimasi ajan tai pidemmän ajanjakson psykoterapiaa.

Psykoterapian palvelupaketit hinnoitellaan terapian laajuuden perusteella. Nämä jakautuvat tavallisesti suppeaan, kahdeksan käyntikerran terapiapakettiin tai laajaan, 12 käyntikerran terapiapakettiin.

Terapia alkaa ensimmäisen käyntikerran kartoituksella, jonka kustannus on 145 € / 60 minuutin käynti. Jatko sovitaan erikseen. Voit hakeutua psyko­te­ra­piaan omalla kustan­nuk­sella tai työnan­tajan, työter­veys­huollon tai vakuu­tus­yhtiön maksusi­tou­muk­sella.

Tutkimuksiin tai hoitoon, kuinka toimin?

Tiedustele hoitoa tai varaa aika puheli­mitse 09 4748 2705 tai nettia­jan­va­rauksen kautta. Katso tarkemmat yhteys­tie­tomme tästä.